2016 Sendika Üye Sayıları Açıklandı Hizmet Sınıflarına Göre Yetkili Sendikalar

Resmi Gazete’de 4 Temmuz 2016 tarihinde sendika üye sayıları tebliği yayınlandı. Yayınlanan bu tebliğe göre Memur Sen bir önceki yıla göre üye sayısını 120 bin artırdı. Kamu Sen 25 bin üye kaybederken KESK 15 bin üye kaybetti.

4 Temmuz 2016 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan tebliğe göre güncel konfederasyon ve sendika üye sayıları aşağıdadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından (ÇSGB);

4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme kanunu gereğince kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların üye sayılarına ilişkin 2016 Temmuz istatistikleri hakkında tebliğ aşağıdadır.

1 – Üyesi olmayan veya üye bildiriminde bulunmayan sendikalara bu istatistikte yer verilmemiştir.

2- Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimlerine göre oluşturulmuştur.

KAMU GÖREVLİLERİ KONFEDERASYONLARININ UNVANI 2016 TOPLAM ÜYE SAYISI 2015 TOPLAM ÜYE SAYISI
KESK

(Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu)

221.069 236.203
TÜRKİYE KAMU-SEN

(Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu)

420.220 445.729
MEMUR-SEN

(Memur Sendikaları Konfederasyonu)

956.032 836.505
BASK

(Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu)

4.655 4.360
BİRLEŞİK KAMU-İŞ

(Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu)

63.990 57.365
HAK-SEN

(Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu)

4.276 4.187
DESK

(Demokratik Sendikalar Konfederasyonu)

5.499 5.982
TÜM MEMUR-SEN

(Tüm Memur Sendikaları Konfederasyonu)

7.835 8.338
CİHAN-SEN

(Cihan Sendikaları Konfederasyonu)

22.104 29.000
ANADOLU-SEN

(Anadolu Eksen Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu)

781
EKSEN(Eksen Sendikalar Konfederasyonu) 2.173
BAĞIMSIZ SENDİKALAR 50.473 49.186
GENELTOPLAM 1.756.934  

Hizmet

Kolunun

Adı

Toplam

Kamu

Görevlileri

Sayısı

Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı Bağlı Olduğu Konfederasyon Toplam

üye

Sayısı

Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri   BES

(Baro Emekçileri Sendikası)

KESK 16.206
  TÜRK BÜRO-SEN

(Türkiye Büro Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE

KAMU-SEN

44.244
  BÜRO MEMUR-SEN (Büro Memurları Sendikası) MEMUR-SEN 69.954
  BÜRO HAK-SEN

(Büro Çalışanları Hak Sendikası)

HAKSEN 1.593
  BÜRO-İŞ

(Büro Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

BİRLEŞİK

KAMU-İS

1.982
  BAĞIMSIZ BÜRO-SEN

(Bağımsız Büro Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK 664
  DEMOKRATİK OFİS-SEN

(Türkiye Demokratik Ofis Çalışanları Sendikası)

DESK 229
  ADALET BÜRO-SEN

(Türkiye 1 Nolu Hizmetleri Koiu Çalışanlar? Sendikası)

BAĞIMSIZ 3.841
  HÜR-SEN

(Hür Kamu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 24
  TÜM BÜRO-SEN (Tüm Büro Çalışanları Sendikası) TÜM MEMUR- SEN 75
  SÖZ BÜRO-SEN

(Büro Çalışanları Sözcüsü Sendikası)

BAĞIMSIZ 32
289.578 SİME-SEN

(Sivil Memurlar Sendikası)

BAĞIMSIZ 12.481
  KATILIM BÜRO-SEN

(Katılımcı Büro Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 741
  SAVDES-SEN

(Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası)

BAĞIMSIZ 8.094
  ASİM-SEN

(Askeri İşyerlerinde Görevli Kamu Çalışanları

Sendikası)

BAĞIMSIZ 2.181
  MALİYE-SEN (Maliye Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 192
  UFUK BÜRO-SEN (Ufuk Büro Görevlileri Sendikası) CİHAN-SEN 469
  YARGIÇLAR SENDİKASI

(Yargıçlar Sendikası)

BAĞIMSIZ 120
  ANADOLU EKSEN BÜRO-SEN (Anadolu Eksen Adalet ve Büro Çalışanları Sendikası) ANADOLU-

SEN

276
  . SAV-SEN

(Savunma Hizmetleri Sendikası)

BAĞIMSIZ 160
  SİPER-SEN

(Emniyet Teşkilatı Sivil Personel Sendikası)

BAĞIMSIZ 1.849
  YURT-AY BÜRO-SEN

(Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar ve Büro Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 57
  MERKEZ BÜRO-SEN (Merkez Büro Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 81
  e-NÜFUS SEN (e-NUfus Sendikası) BAĞIMSIZ 57
  EKSEN BÜRO BİR SEN

(Eksen Büro Çalışanları Birliği Sendikası)

BAĞIMSIZ 8
Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri   TÜRK EĞİTİM-SEN

(Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE

KAMU-SEN

210.951
  EĞİTİM-SEN

(Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)

KESK 119.876
  EĞİTİM-BİR-SEN

(Eğitimciler Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN 402.171
  TEM-SEN

(Tüm Eğitim ve Eğitim Müfettişleri Sendikası)

BAĞIMSIZ 1.200
  ÖZGÜR EĞİTİM-SEN

(Özgür Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 741
  ANADOLU EĞİTİM SEN

(Anadolu, Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası)

BASK 1.170
1.173.378 ATAŞEN

(Ata Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 88
EĞİTİM-İŞ

(Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası)

BİRLEŞİK

KAMU-İŞ

49.542
TEÇ-SEN

(Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 7.518
EĞİTİM HAK-SEN

(Eğitim, Öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN 1.300
AND-SEN

(Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası)

BASK 207
EÇSEN

(Eğitim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 7
TÜM EĞİTİM BİR-SEN

(Tüm Eğitimciler Birliği Sendikası)

BAĞIMSIZ 71
BEÇ-SEN

(Bağımsız Eğitim, öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK 139
DES

(Demokrat Eğitimciler Sendikası)

BAĞIMSIZ 245
BİRLİK EĞİTİM SEN

(Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası)

TÜMMEMUR-

SEN

375
BİLGEÇ

(Bilinçli ve Gelişime! Eğitim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 52
EĞİTİM SÖZ-SEN

(Eğitim ve Bilim Çalışanlarının Sözü Sendikası)

BAĞIMSIZ 48
TEG-SEN

(Tüm Eğitim Gönüllüleri Sendikası)

BAĞIMSIZ 153
DEMOKRATİK EĞİTİM-SEN (Demokratik Eğitim Çalışanları Sendikası) DESK 12
METESEN

(Mesleki ve Teknik Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

BAĞIMSIZ 409
BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN (Bağımsız Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) BASK 75
EĞİT-BİL SEN

(Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 54
SÖZ EĞİTİM-SEN (Eğitim Çalışanları Sözcüsü Sendikası) BAĞIMSIZ 25
YENİ-SEN

(Yeni Nesil Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 72
EKSEN EĞİTİM-SEN (Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 881
^ EĞİTİM İLKE SEN

(İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası)

BAĞIMSIZ 102
SAY-SEN

(Eğitim ve Saymanlık Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 112
YURTAY-SEN

(Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar ve Eğitim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 623
AKTİF EĞİTİM-SEN (Aktif Eğitimciler Sendikası) CİHAN-SEN 18.015
ÜNİ-SEN

(Üniversite Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 37
TÜM EĞİTİM-SEN

(Tüm Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 230
ÖĞESEN

(Öğretim Elemanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 1.094
TÖS

(Tüm öğretmenler Sendikası)

BAĞIMSIZ 114
TÜM ÜNİ-SEN

(Tüm Üniversite Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 151
MERKEZ EĞİTİM-SEN

(Merkez Eğitim, Öğretim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 30
ÜNİ-PER-SEN

(Üniversite İdari Personel Sendikası)

BAĞIMSIZ 229
ANADOLU EKSEN

(Anadolu Eğitim Kuramları Çalışanları Sendikası)

ANADOLU-

SEN

207
OSMANLI EĞİTİM-SEN

(OsmanlI Eğitim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 85
İDEAL EĞİTİM-SEN (İdealist Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 43
Sağlık ve Sosyal Hizmetler   TÜRK SAĞLIK-SEN (Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE

KAMU-SEN

96.408
  SES

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

KESK 39.210
  SAĞLIKKEN

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

MEMUR-SEN 233.711
508.269 BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN

(Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK 1,048
SAĞLIK HAK SEN

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası)

HAKSEN 646
TÜM SAĞLIK-SEN

(Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 447
SÖZ-SEN

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası)

BAĞIMSIZ 67
HİZMET SAĞLIK-SEN

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hizmet Sendikası)

BAĞIMSIZ 107
SAĞLIK-SÖZ-SEN

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanlarının Sözü Sendikası)

BAĞIMSIZ 265
GENEL SAĞLK-İŞ

(Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

BİRLEŞİK

KAMU-İŞ

1.940
DEMOKRATİK SAĞLIK-SEN

(Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

TÜM MEMUR- SEN 922
BEYAZ-SEN

(Beyaz Önlük Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikası)

BAĞIMSIZ 26
ANADOLU SAĞLIK-SEN

(Anadolu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

DESK 627
TIP-SEN

(Tıp Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 3
SÖZ SAĞLIK-SEN (Sağlık Çalışanları Sözcüsü Sendikası) BAĞIMSIZ 14
KAMU SAĞLIK-SEN

(Kamu ve Üniversite Hastaneleri Sağlık Hizmetleri Smıfı ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 172
EKSEN SAĞLIK BİR SEN (Eksen Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Birliği Sendikası) BAĞIMSIZ 396
UFUK SAĞLIK-SEN

(Uftık Sağlık ve Sosyal Hizmet Görevlileri Sendikası)

CİHAN-SEN 2,672
YURT-AY SAĞLIK-SEN

(Yetiştirme Yurtlarından Aynlanlar ve Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 250
BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI

(Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası)

BAĞIMSIZ 1.256
KESS

(Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)

BAĞIMSIZ 94
HAS SAĞLIK-SEN

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak ve Adalet Sendikası)

BAĞIMSIZ 76
MERKEZ SAĞLIK-SEN

(Merkez Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 323
SAĞLIK ORDUSU-SEN ‘

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Ordusu Sendikası)

BAĞIMSIZ 115
ONUR SAĞLIK-SEN

(Onurlu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 99
EKSEN SAĞLIK-SEN

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Kamu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 172
SAĞLIK-İLKE-SEN

(İlkeli Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Dayanışma Sendikası)

BAĞIMSIZ 12
Yerel

Yönetim

Hizmetleri

125.911 TÜM BEL SEN

(Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası)

KESK 26.588
TÜRK YEREL HİZMET SEN

(Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE

KAMU-SEN

13.437
BEM-BİR-SEN

(Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN 65.893
YEREL HAK SEN

(Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN 136
BAĞIMSIZ YEREL HİZMET-SEN

(Bağımsız Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası)

BASK 90
  BELBİRSEN

(Demokratik Belediye ve Özel idare Çalışanları Birliği Sendikası)

DESK 40
  TÜM YEREL-SEN

(Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası)

BİRLEŞİK

KAMU-İŞ

9,147
  UFUK YEREL-SEN

(Ufak Yerel Yönetim Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

CİHAN-SEN 137
  YEREL BİRLİK-SEN

(Yerel Yönetim ve Kamu Çalışanları Birliği Sendikası)

BASK 87
Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri   TÜRK HABER SEN

(Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basm-Yayın Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE

KAMU-SEN

7.714
  HABERSEN

(Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası)

KESK 2.891
  BİRLİK HABER-SEN

(Birlik Haberleşme ve iletişim Çalışanları Sendikası)

MEMUR-SEN 15.976
35.259 BAĞIMSIZ HABER-SEN (Bağımsız Haberleşme ve Basın Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) BASK 407
  HABER HAK SEN

(Basın Yayın, iletişim ve Posta Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN 10
  UFUK HABER-SEN

(Ufak Basın Yayın ve İletişim Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

CİHAN-SEN 82
  EKSEN HABER-SEN

(Anadolu Eksen Haberleşme Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 13
Kültür ve Sanat Hizmetleri   TÜRK KÜLTÜR SANAT-SEN (Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE

KAMU-SEN

2.394
  KÜLTÜR SANAT-SEN (Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası) KESK 4.165
  KÜLTÜR MEMUR-SEN (Kültür Turizm ve Sanat Çalışanları Sendikası) MEMUR-SEN 5.220
17.501 BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN (Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası) BASK 20
  KÜLTÜR SANAT-tŞ (Kültür Sanat İşgörenleri Sendikası) BİRLEŞİK

KAMU-İŞ

332
  KÜLTÜR HAK-SEN

(Kültür, Sanat ve Turizm Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN 14
  UFUKKÜLTÜR-SEN

(Ufak Kültür Sanat Kamu Görevlileri Sendikası)

CİIIAN-SEN 26
Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri   TÜRK İMAR-SEN

(Türkiye imar ve inşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE

KAMU-SEN

6.087
  YAPI-YOL-SEN

(Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu Kadastro Kamu Emekçileri Sendikası)

KESK 3.426
  BAYINDIR MEMUR-SEN

(Bayındır, Çevre, inşaat, Yol, Afad, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN 16.958
  BAĞIMSIZ YAPI İMAR-SEN

(Bağımsız Yapı ve imar Çalışanları Sendikası)

BASK 178
42.925 İMAR HAK-SEN

(imar Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN 359
UFUK BAYINDIR-SEN

(Ufak Bayındırlık inşaat ve Köy Hizmetleri Memurlar Sendikası)

CİHAN-SEN 105
  TAPU ÇEVRE YOL-İŞ

(Afad, Çevre Şehircilik Tapu Kadastro ve Yol İş Kolu Emekçileri Sendikası)

BİRLEŞİK

KAMU-İŞ

55
  AFAD-SEN

(Afad Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 328
  ANADOLU TAPU-SEN (Anadolu Tapu ve Kadastro-imar İnşaa Yol Çalışanları Sendikası) ANADOLU-

SEN

121
  AFAD HAK-SEN

(Afad Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN 91
Ulaştırma

Hizmetleri

  TÜRK ULAŞIM-SEN

(Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE

KAMU-SEN

7.632
  BTS

(Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası)

KESK 2.234
  ULAŞTIRMA MEMUR-SEN (Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası) MEMUR-SEN 9.923
28.327 BAĞIMSIZ ULAŞIM-SEN (Bağımsız Ulaştırma Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 12
  BUSEN

(Bağımsız Ulaştırma Çalışanları Sendikası)

BASK 86
  UDEM HAK-SEN

(Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN 21
  ULAŞIM-İŞ

(Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)

BİRLEŞİK

KAMU-Iş

142
  UFUK ULAŞTIRMA-SEN (Ufuk Ulaştırma Hizmetleri Memurlar Sendikası) CİHAN-SEN 133
Tarım ve

Ormancılık

Hizmetleri

  TARIM ORKAM SEN

(Tarım Orman Çevre ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)

KESK 3.285
  TÜRK TARIM ORMAN-SEN (Türkiye Tarım, Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE

KAMU-SEN

11.189
  TOÇBtR-SEN

(Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN 41.542
  BATOÇ-SEN

(Bağımsız Tarım Orman ve Çevre Sendikası)

BASK 87
  TOÇ HAK-SEN

(Tarım Orman ve Çevre Hak Sendikası)

HAK-SEN 85
  TÜMTOT-SEN

(Tüm Tarım, Orman ve Toprak Mahsülleri Çalışanları Sendikası)

TÜM MEMUR- SEN 34
72.444 TARIM ORMAN-İŞ

(Tarım Orman Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)

BİRLEŞİK

KAMU-İŞ

691
  DEM-TOÇ-SEN

(Demokratik Tarım Orman ve Çevre Çalışanları Sendikası)

DESK 72
  EKSEN TARIM ORMAN

(Eksen Tarım ve Orman Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 33
  UFUK TARIM ORMAN-SEN (Ufuk Tarım ve Ormancılık Hizmetleri Memurlar Sendikası) CİHAN-SEN 333
  TORAL-SEN

(Tarım Orman Personelleri Alternatif Sendikası)

BAĞIMSIZ 8
  YURT AY TARIM-SEN

(Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar ve Tarım-Orman Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 33
Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri   TÜRK ENER Jİ-SEN

(Türkiye Enerji, Sanayi ve Madencilik, Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE

KAMU-SEN

6.250
  ESM

(Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası)

KESK 2.679
  ENERJİ BİR-SEN

(Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN 17.131
  BAĞIMSIZ ENERJl-SEN (Bağımsız Enerji, Sanayi Madencilik Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) BASK 53
39.173 ENERJtHAK-SEN

(Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN 21
  ENERJI-İŞ

(Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu İşyerleri Kamu Çalışanları Sendikası)

BİRLEŞİK

KAMU-İŞ

159
  UFUK ENERJİ SEN

(Ufuk Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Memur Sendikası)

CİHAN-SEN 132
  EKSEN ENERJİ-SEN

(EKSEN Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Sendikası)

ANADOLU-

SEN

162
Diyanet ve Vakıf Hizmetleri   TÜRK DİYANET VAKIF-SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) TÜRKİYE

KAMU-SEN

13.914
  DlYANET-SEN

(Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası)

MEMUR-SEN 77.553
  DtVES

(Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası)

KESK 509
  BAĞIMSIZ DİYANET-SEN

(Bağımsız Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

BASK 344
  DİVA-SEN

(Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu, Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

TÜM MEMUR- SEN 6.429
  DİN-BlR-SEN

(Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası)

DESK 4.519
119.484 TÜM DlYANET-SEN (Tüm Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası) BAĞIMSIZ 163
HAK-BİR-SEN

(Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 159
  DİN GÖN-SEN

(Din Gönüllüleri ve Vakıf Hizmetleri Sendikası)

BAĞIMSIZ 43
EKSEN DİYANET VAKIF-SEN

(EKSEN Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

ANADOLU-

SEN

15
AVRASYA DİYANETVAKIF-SEN (Avrasya Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) BAĞIMSIZ 238
VEFA-SEN

(Vefa Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 372
DİYANET HAK SEN

(Diyanet ve Vakıf Çalışanlan Hak Sendikası)

BAĞIMSIZ 406
DİN-BÜRO-SEN

(Diyanet Din ve Büro Görevlileri Sendikası)

BAĞIMSIZ 194
DİN GÖNÜLLÜLERİ-SEN

(Tüm Din Gönüllüleri Sendikası)

BAĞIMSIZ 108
TEKBİRSEN

(Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası)

BAĞIMSIZ 102
ÖZ DİYANET SEN

(Öz Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ 35
Toplam Memur Sayısı 2.452,249 Toplam Sendikalı Memur Sayısı   1.756.934

Bu kadar sendikalı memur varken hükümet ile yapılan toplu sözleşmeden daha fazla zam oranı çıkarmak mümkün görünmektedir. Yapılan toplu sözleşme gereği 15 Temmuz 2016 itibariyle devlet memurları yüzde % 5 zam alacaklar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.