Akıllı Tahta Ne Kadar Akıllı? / Fatih Projesi

Fatih Projesi, mevcut hükumet tarafından eğitim reformu sağlama ve çok yönlü eşitliliği sağlamak amacı ile faaliyete geçirilmiş bir projedir. Fatih adı, Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi’nin kısaltması niteliğindedir. Bu bağlamda teknolojinin, modern sınıflar ile entegrasyonunu sağlama ve sınıfları dizüstü bilgisayar, projeksiyon cihazları ile donatmayı hedeflemektedir. Yapılan bu çalışma nezlinde Türkiye genelide yaklaşık 620 bin dersliğin, eğitim standarttı değişecek. Yazılı ders materyallerinin yerini teknolojik cihazlara bırakması ile kağıt kullanımı azaltılacak ve dersler daha çok görseller ile dizayn edilmiş bir formatta anlatılacak.

Projenin esas unsuru ve eğitim sisteminin vazgeçilmezi statüsündeki yaklaşık olarak 700 bin öğretmen uzaktan eğitim vasıtası ile eğitilecektir. Teknolojik cihazların ve yeni eğitim performansı hakkında bilgilendirilecek öğretmenler, eğitim modernleşmesine ayak uyduracak. Teknolojinin eğitim sistemine entegrasyonu ile gelişmiş ülkelere ayak uydurma odaklı çalışan Milli Eğitim Bakanlığı, büyük harcamalar nezdinde bu sistemi devreye sokacak.

Aynı zamanda Fatih Projesi, bilinçli internet kullanımı ve bilim dünyasında gelişen dalların araştırılması ve projelerin detaylı bir şekilde irdelenmesini de konu alıyor. 5 adımlık bir plan nezdinde uygulanan Fatih Projesi’nin önündeki en büyük engel altyapı yetersizliği. Teknoloji konusunda birçok okulun, oldukça geçmiş bir sistemi kullanması, büyük bir sorun olarak irdelenmekte ve çok ciddi bir ekonomik harcamayı da beraberinde getirmektedir. LCD Panel etkileşimli tahta uygulaması 570 binden fazla derslikte kullanılabilir bir hal alacak.

Fatih Projesi amaçları arasında ortaöğretimden mezun olan öğrencilerin bilgi teknolojilerine entegrasyonu, işlenen derslerin daha iyi anlaşılabilmesi odaklı görseller ile zenginleştirilmiş içerik, her öğrencinin interneti etkin kullanması, internet üzerinden yayınlanan ders notları sayesinde eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Altyapı konusunda ciddi yatırımların gözlemlendiği Fatih Projesi, kağıt üzerinde başarılı bir görünüme sahip olsa da Türk eğitim sistemine nasıl bir katkı sağlayacağı birçok uzmanın kafasında halen büyük bir soru işareti niteliğinde.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.