Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Osmanlıca Dersi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5’incisi düzenlenen Din Şurasında yaptığı konuşmada, Osmanlıca dersinin zorunlu olarak okutulmasıyla ilgili konuştu. İlk olarak 19. Milli Eğitim Şurasında gündeme gelen Osmanlıca dersi, Milli eğitim şurasında şöyle tartışılmıştı:

“Osmanlı Türkçesi” dersinin zorunlu bir ders olarak bütün liselerin öğretim programlarında yer alması önerisi görüşülürken, “Osmanlı Türkçesi” dersinin, bütün liseler yerine Anadolu imam hatip liselerinde zorunlu ders olması yönünde değiştirilmesi yönünde önerge verildi. Yapılan oylama sonucu değişiklik önergesi görüşmeye açıldı. Söz alan bir üye, “Osmanlıcanın saraylarda konuşulan dil” olması nedeniyle zorunlu bir ders olmaması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Komisyonda önergeyi veren üye ise Osmanlıcanın tüm liselerde zorunlu ders olmasının, gençlerin yüksek yararına bir adım olacağını ifade etti. Müzakerelerin ardından, “Osmanlı Türkçesi dersinin, bütün liseler yerine Anadolu imam hatip liselerinde zorunlu ders olması” şeklinde değiştirilen öneri kabul edildi.”

İSTESELER DE İSTEMESELER DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İlimde çok büyük güçlere sahip olan bir milletin bu ilmi kaybetmesi felakettir. Bunun öğrenilmesini istemeyenler var. İsteseler de istemeseler de bu ülkede Osmanlıca da öğrenilecek ve öğretilecek. Bu dinin bir sahibi var. Sahibi bu dini dünya var oldukça muhafaza edecektir” diye konuştu.

DARBE İLE İŞ BAŞINA GELMİŞ BİR ZAT ÇIKIYOR İNTERPOL’E TALİMAT VERİYOR

Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Bilkent Otel’de düzenlenen Din Şurası’nda Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi hakkında çıkarılan kırmızı bülten kararına da değindi. Erdoğan, “Darbe ile iş başına gelmiş bir zat çıkıyor Interpol’e talimat veriyor. Interpol’e talimatla Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi kırmızı bülten ile aranmak üzere adım atılıyor. Bu nasıl bir iştir. İlim siyasetin emrinde olmaz. Siyaset ilmin hizmetkarı olur” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında işlerin tersine dönmüş halde olduğunu bütün bu gelişmelerin, dünyanın iyiye değil kötüye gittiğinin alameti olduğunu belirterek şöyle dedi:
“Temennimiz odur ki bunu suretle yeniden ele alıp hele hele Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığımızın, Din İşleri Yüksek Kurulumuzun, 5’incisi yapılan bu din şurası ile alınan bütün bu kararların takipçisi olması. Bunu İslam dünyası ile de paylaşması. İnanıyorum ki Türkiye’nin yapacağı ene önemli görevlerden bir tanesi olacaktır. Çünkü İslam dünyasında bir söyleme birliği yok. Bizim bunu başarmamız lazım. Türkiye öncü bir rol oynayabilir.”

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI MEHMET GÖRMEZ: ZORLU BİR SÜREÇ

İslam dini medeniyeti ve coğrafyasının zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, şöyle dedi: “İslam dini medeniyeti ve coğrafyasının bugün içinden geçtiği belki de tarihin en zorlu sürecinde bütün Müslümanların hayati meselesi hiç şüphesiz din konusunda, doğru ve sahih bilgi üretimi meselesidir. Ölümlerin, dehşetin ve şiddetin tüm korkunçluğu ile yaşandığı İslam coğrafyasının her şeyden önce doğru bilgiye, hikmetli söze ve derin irfana ihtiyacı bulunmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanım değerli şuara üyeleri, bugün ateş çemberinin ortasında yer alan ülkemiz, hala bir esenlik ülkesi olarak umut vaat etmeye devam ediyorsa bunda pek çok sebebin yanında din eğitimini, öğrenimini ve hizmetlerini başından beri ciddiye alarak bugünün dünyasında onu ikame etmeye çalışmasının payı asla göz ardı edilmez.”
Din eğitimi ve hizmetlerinin sağlıklı bir zeminde ilerlediğine vurgu yapan Görmez, Türkiye’de bazı kırılmalar görülse de din eğitimi ve hizmetleri diğer İslam ülkelerine oranla çağımız koşullarında daha sağlıklı bir zeminde bulunduğunu anlattı.

Görmez şöyle devam etti:
“Bugün her ne şekilde olursa olsun İslam’ı anlama ve yaşama biçimleri bir şekilde tarihsel köklere dayanmaktadır. Ancak medeniyetimizin harici ve dahili sadmelerin etkisi ile kırılmalar geçirdiği uzun yıllarda sömürgelerin, istilaların işgallerin gölgesinde oluşan yaralı bilinçler, tercih ettikleri yol ve yöntemlerle uç noktalara savrulmuşlardır. Bunun bir nedeni de çağımızın egemen bilgi üretim mekanizmalarının bilgiyi, gücün ve hakikatin yegane kaynağı olarak görmesi, pozitivist eğitim anlayışının bir şekilde dini anlama biçimlerine de yansımasıdır. Bütün bunların neticesinde oluşan bilinçler, farklılıkları yok kabul etmekte. Kendisi gibi düşünmeyenleri de kolayca hakikatin dışına itebilmektedir. Sevgi şefkat ve rahmet mesajına gölge düşürmüş medeniyet yürüyüşümüzü sekteye uğratmış batı dünyasında İslamafobik korkuların yaşanmasına neden olmuş ve medeniyetler arası çatışma üremek isteyen görüş ve çıkar odaklarının aracı haline gelmiştir. Tarih boyunca İslam medeniyetinde egemen olmayan şaz ve marjinal kalan bu anlayış önceleri tamamen selefe ve dini metinlere bağlılığı ifade ederken Moğol istilası ile birlikte bir eyleme ve hareket alanına dönüşmüştür. Sonraları bazı devletlerin ideolojisi haline gelmiştir. Büyük acılardan sonra bu anlayış, sömürge, şiddet, savaş ve işgallerin gölgesinde yetişen yaralı bilinçlerin ve ölümcül kimliklerin hatta batıda varlıkları ve kimlikleri, yok sayılarak ötekileştirilen genç kuşakların uğruna canlarını verdikleri ve insanları hunharca katlettikleri bir kurtuluş ideolojisine dönüşmüştür. İslam dünyasının sorunlu bölgelerinde varlığını kuvvetlendiren bu anlayış, İslam’ın ilk fitne hadiselerinde ortaya çıkan harici unsurların düşünce, tavır ve dili ile birleşince bugün itibari ile İslam toplumları için en büyük sorun haline gelmiştir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.