Din Eğitiminde Yöntem Geliştirme

Din ve din eğitiminin insanlarda olan bu bütüncül yaklaşımı ve davranışçı psikolojinin tek taraflı eylem boyutun insanlar için yetersiz bulunmuştur. Bu durumun birden fazla sebebi bulunmaktadır. Bunlardan yalnızca biri dinin, davranıştan koparamayacağı bir kavram olmaktadır. Din eğitiminin de yöntem geliştirme unsurları bulunmaktadır.

Din Eğitimi

Din bilinçli olunarak hayat kontrolümüzü ele geçirmemizi sağlayanirada niyet adını verilmektedir. Bu da davranıştan ilk önce, davranışla birlikte ya da davranıştan sonra eyleme sıkı sıkı yapışmaları gerekmektedir. Niyet, bazen bireyin sayısı çok fazla donmuş olan alternatifler arasından, bazense birilerine hayat vermesi ile meydana gelir. Bireyler tam bu noktada niyetini olduğu kadar kendiliğini de hayata katmış ve seçenekler arasından hangisinin eylem olacağına karar verilmektedir. Bir sonraki aşamada olacak olanları veya yine dinin sunduğu bakış açısıyla yaşanmaktadır. Bu bakış açısı ile evrendeki hayat sahibi olan kişiye olduğu kadar da yaratıcı karşısında niyet ve davranışlarının sorumluluğunu irade ya da istek ile bireye ulaşmak din eğitiminin en önemli hedeflerinden biri olmuştur. Niyetlerin davranışa eklenmesi gereken en önemli psikolojik olgulardan biri olmuştur. Çünkü niyet, daimi bir farkındalık anlamına gelmektedir.

Din Eğitiminde Baskı

Bireysel farkındalık olmasa da bir farkındalıktan söz etmek pek de mümkün olmamaktadır. Bu nedeni ise din eğitmeninin davranışa değer ölçütü aranıyorsa, kendisinin iradeli ön tutumlarını yani niyetlerinin de bu ölçüt içerisinde olma zorunluluğu bulunmaktadır. Din eğitiminde baskı uygulanmaması ve zamana bırakılması gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.