MebAjans.Net - Milli Eğitim (MEB) Haberleri -
$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

DSİ Mühendis Alım İlanı

DSİ 85 inşaat, 8 makine, 3 maden, 17 harita, 5 ziraat, 13 jeoloji, 2 elektrik elektronik ve 2 jeofizik mühendisliği mezunu olmak üzere toplam 135 kişi alacak.

DSİ Mühendis Alım İlanı
  • 01.10.2014
  • 613 kez okundu

İLAN

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Kurumumuzun merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre istihdam edilmek üzere;

Aşağıda il, unvan ve sayıları belirtilen toplam 135 (yüz otuz beş) adet Mühendis kadrosuna, 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olanlar arasından, “07/9/2014 tarih ve 29112 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan DSİ Mühendislik Atama ve Sınav Yönetmeliği” çerçevesinde yapılacak sözlü sınav neticesinde atama yapılacaktır.

1- ATAMA YAPILACAK İL, KADRO ADEDİ VE MEZUNİYET ŞARTI

ÜNİTESİ
İNŞAAT
MAKİNA
MADEN
HARİTA
ZİRAAT
JEOLOJİ
ELEKTRİK ELEKTRONİK
JEOFİZİK
ADANA
1
 
 
 
 
 
 
 
AFYONKARAHİSAR
1
 
 
 
 
1
 
 
AĞRI
1
 
 
 
 
 
 
 
ANKARA (MERKEZ)
8
 
 
 
 
 
 
 
ANTALYA (ELMALI)
1
 
 
 
 
 
 
 
ANTALYA (FİNİKE)
1
 
 
 
 
 
 
 
ARTVİN
1
 
 
2
 
1
1
 
AYDIN
4
 
 
1
1
 
 
 
BALIKESİR
2
 
 
1
1
 
 
 
BARTIN
 
 
 
1
 
 
 
 
BATMAN
 
 
 
1
 
1
 
 
BAYBURT
2
 
 
 
 
 
 
 
BİLECİK
1
 
 
 
 
 
 
 
BİTLİS
1
 
 
 
 
 
 
 
BURDUR
1
 
 
 
 
 
 
 
BURSA
3
 
 
 
 
 
 
 
ÇANKIRI
1
 
 
 
 
 
 
 
ÇORUM
1
 
 
 
 
 
 
 
DİYARBAKIR
1
 
 
 
 
 
 
 
EDİRNE
1
 
1
2
 
 
 
1
EDİRNE (İPSALA)
1
 
 
 
 
 
 
 
ERZİNCAN
 
 
 
1
 
 
 
 
ERZURUM
2
 
1
1
 
2
 
 
ESKİŞEHİR
2
 
 
1
 
 
 
 
GÜMÜŞHANE
1
 
 
 
 
 
 
 
HAKKARİ
1
 
 
 
 
 
 
 
HATAY
1
 
 
1
 
 
 
 
IĞDIR
 
 
 
 
 
 
 
 
İSPARTA
2
 
 
 
 
1
 
 
İZMİR
1
 
 
 
 
 
 
 
KAHRAMANMARAŞ
1
 
 
1
 
1
 
 
KAHRAMANMARAŞ (AFŞİN)
1
 
 
 
 
1
 
 
KARABÜK
1
1
 
 
 
 
 
 
KARS
5
2
 
2
 
1
 
1
KASTAMONU
4
1
 
 
 
1
 
 
KAYSERİ
1
 
 
 
1
1
 
 
KAYSERİ (YAHYALI)
1
 
 
 
 
 
 
 
KONYA
2
 
1
 
 
 
 
 
KÜTAHYA
1
 
 
 
 
 
 
 
MANİSA
2
 
 
1
 
 
 
 
MERSİN
1
 
 
 
 
 
 
 
MERSİN (SİLİFKE)
1
 
 
 
 
 
 
 
MUĞLA
1
 
 
 
 
 
 
 
MUŞ
2
 
 
 
 
 
 
 
SAKARYA
1
 
 
 
 
 
 
 
SİİRT
2
 
 
 
 
 
 
 
SİNOP
1
 
 
 
 
 
 
 
SİVAS 19. BÖLGE MD.
3
 
 
 
 
 
1
 
ŞANLIURFA
1
1
 
 
1
 
 
 
ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR)
1
1
 
 
 
 
 
 
TRABZON
1
 
 
 
1
1
 
 
TUNCELİ
1
 
 
1
 
 
 
 
UŞAK
1
 
 
 
 
 
 
 
VAN
4
2
 
 
 
1
 
 
YOZGAT
1
 
 
 
 
 
 
 
ZONGULDAK
1
 
 
 
 
 
 
 
TOPLAM
85
8
3
17
5
13
2
2

2-ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b)Son müracaat tarihi itibarıyla (10 Ekim 2014) fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olma şartı aranacaktır.

c)2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olmak.

d)Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.

3-BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular, elektronik ortamda http://personelalimi.dsi.gov.tradresinde yer alan Devlet Su İşleri Sınav Başvuru Formu ‘ nun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar başvuru formunu imzalı olarak Genel Müdürlüğe göndereceklerinden birçıktı alınması zorunludur.

Her aday en fazla 10 adet tercihte bulunacaktır.

Başvurular sadece elektronik ortamda yapılacağından şahsen veya posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

4-BAŞVURU TARİHİ

Başvurular; 01 Ekim 2014 tarihinde başlayacak, 10 Ekim 2014 tarihinde de sona erecektir.

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen adaylar arasından en yüksek KPSSP3 puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil) sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

6-SINAV TARİHİ VE YERİ

Sözlü sınava çağrılacak adayların; ad ve soyadları, sınav yeri, sınav tarihi ve saati ile ilgili bilgiler 13 Ekim 2014 tarihinde www.dsi.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

7-GİRİŞ SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar başvuruda bulunurken çıktısını aldıkları Devlet Su İşleri Sınav Başvuru Formunu imzalı olarak aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 17 Ekim 2014 tarihinde Genel Müdürlük Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda olacak şekilde posta ile (iadeli taahhütlü olarak) gönderecek veya Genel Müdürlük Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na elden teslim edeceklerdir.

a)Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

b)KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

c)Üç adet vesikalık fotoğraf.

Belgelerin posta ile gönderilmesi halinde, postadaki gecikmeler veya benzeri sebeplerle 17Ekim 2014 tarihi mesai bitiminden sonra Genel Müdürlük kayıtlarına geçen başvurular dikkate alınmayacaktır.

8-GİRİŞ SINAVI KONULARI

Giriş sınavı sözlü/uygulamalı olarak yapılacak olup sınavda adaylar;

a)Mesleki alan bilgisi ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanları,

b)Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c)Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,

d)Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak toplam yüz puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

9 – DEĞERLENDİRME

Sınav Komisyonun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayın sözlü sınav puanı tespit edilir.

Adayların, sözlü sınav puanı ile KPSSP3 puanının aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenen başarı puanına göre nihai başarı listesi hazırlanır. Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların başarı puanının eşit olması halinde, sözlü sınav puanı yüksek olan adaya, sözlü sınav puanının eşit olması durumunda ise KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Giriş sınavı sonuçları, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle başarı puanına göre sıraya konularak, atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl ve yedek listeler belirlenecektir.

Giriş Sınavında başarılı olup göreve başlamayanlar ile göreve başlayanlardan çeşitli sebeplerle ayrılanların yerine sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle Giriş Sınavı yedek listesindeki başarı sırası dikkate alınarak atama yapılır.

10-SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

Başarı listesi www.dsi.gov.tr adresinde ilan edilecek olup ayrıca kişilere de yazılı tebligat yapılacaktır.

Adaylar, başarı listesinin ilan edilmesinden itibaren beş gün içinde Sınav Komisyonuna yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, Sınav Komisyonunca itiraz süresinin bitiminden itibaren yedi iş günü içinde incelenerek karara bağlanıp sonuç, adaya yazılı olarak bildirilir.

11-DİĞER HUSUSLAR

Asıl listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.

Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine yedek listedeki adaylar sırasıyla ve aynı esaslara göre atanacaktır.

Atanılan yerde beş yıl süreyle çalışılması zorunludur.

Sınavı kazananlardan, Giriş Sınavı Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Bir önceki yazımız olan Polis Akademisi Öğrenci Alım İlanı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

loading...

2019’a Kadar Tam Gün Eğitim ve Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olacak
2019’a Kadar Tam Gün Eğitim ve Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olacak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), atama bekleyen öğretmenlere müjde vermek...
Öğrenciler AÖF’ün Yeni Sisteminden Rahatsız Kayıt Yenilemeyecekler
26-27 Kasım tarihlerinde yapılan AÖF Güz Dönemi ara sınavları gerçekleştirildi ve öğrenciler 4 yanlış 1 doğruyu götürme sistemi ile tanışmış...
KKTC ODTÜ’nün Yeni Rektörünün Makam Aracı bir Bisiklet
KKTC ODTÜ’nün Yeni Rektörünün Makam Aracı bir Bisiklet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Otra Doğu Teknik Üniversitesine (ODTÜ) sıradışı bir...
Sihirli Kare Formülünün Yeni Bir Yolunu Bulan Öğretmene Ödül
Iğdır'da görev yapan matematik öğretmeni Hasan Kıraç, sihirli kare formülünün daha önce belirlenmemiş bir yolunu bularak ödül almaya layık görüldü.
2016 TEOG 1. Dönem Sınavında 4 Branşta Sorular İptal Edilebilir
23-24 Kasım tarihlerinde yapılan TEOG sınavında 4 branştan 4 soruya hatalı oldukları düşüncesiyle change.org sitesi üzerinden iptali için imza kampanyası...
23-24 Kasım 2016 TEOG Sınavı Soru ve Cevapları Yayınlandı
23-24 Kasım 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen TEOG sınavında 1 Milyon 190 Bin 4 öğrencinin ter döktü. TEOG sınavının soru ve cevapları...
MTSKS-6 ve TEOG Mazeret Sınavı Tarihlerinde Değişiklik Yapıldı
MEB, Sınav takviminde değişiklik yaptı. MTSKS-6 ve 2016 TEOG mazeret sınavı tarihleri değiştirildi. Sınava girecekler için yeni sınav tarihlerine dikkat...
MEB, 23-24 Kasım TEOG Sınavı Sayısal Verileri Yayınlandı
MEB, 23-24 Kasım 2016 tarihlerinde yapılan TEOG sınavları hakkında sayısal bilgileri yayınladı. Sınava giren öğrenci sayısı, mazeret sınavı tarihi ve...
MEB Müsteşarı Yusuf Tekin’in Öğretmenler Günü Mesajı
Bakanlık Müsteşarı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajda Eğitimi ilgilendiren her konuyu öğretmenlerle tartışıyoruz, dedi.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın Öğretmenler Günü Mesajı
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bakan İsmet Yılmaz bir mesaj yayınladı. Mesajda öğretmenlerin fedakarlıklarından bahsetti.
Öğretmenler Günü mü?
Eğitim Fakülteleri mezunu olmayan bakanımız bir şeyleri ispat etmek için büyük eylemlerle uygulamadan kaldırttığımız SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞİ diğer bir adıyla SÖZLEŞMELİ...
26-27 Nisan 2017 2. Dönem TEOG Sınavı Konuları Neler?
2. Dönem TEOG sınavında 8. sınıf öğrencileri hangi konulardan sorumlu olacaklar? 2. TEOG sınavı branş branş sınav konuları neler? Öğrenciler...
329 Öğretmen 24 Kasım için Ankara’da Ağırlanacak
Bakanlık 24 kasım Öğretmenler Gününe özel 81 ilden öğretmenleri Ankara'ya ağırlayacak. Buna ek olarak 15 Temmuz şehitlerinin akrabaları olan öğretmenler...
30 Bin Öğretmen ihracında yüzde 1 hata bile yok
Bakan İsmet Yılmaz, öğretmen ihraçları, 2017 öğretmen atamaları, kapanan askeri okulların durumu, 2017 MEB bütçesi hakkında bilgilendirme yaptı. Dikkat çekici...
KPSS’de Görev Alan Öğretmenlerin Alacağı Sınav Ücretleri Belli Oldu
20 Kasım 2016 tarihinde yapılan KPSS ortaöğretim lise sınavında görev alan öğretmenleri alacağı ücretler belli oldu. Görevliler kaç para sınav...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ