Eğitim Fakültesi Mezunu Öğretmenlere Ek Ders Haksızlığı

Öğretmen olabilmek için Eğitim Bilimleri derslerini almak mecbur, Fen – Edebiyat Fakültesi mezunları kendilerine tanınan bazı haklar sayesinde 4 yıl önce 1,5 yıl, şimdi ise 1 yıl süreye Eğitim Bilimleri derslerini alarak öğretmenlik yapabiliyor. Bu 1 yıllık eğitim neticesinde öğretmenlik yapılabilen uygulamanın adı “Öğretmenlik Sertifikası”, Ek Ders Yönetmeliğinin ve 657 sayılı kanunun 176. Maddesinde yer alan bir ifade dolayısıyla Fen Edebiyat bölümü mezunları 1 yıl Eğitim Bilimleri derslerini alıp Yüksek Lisans Mezunu sayılıyorlar ve Eğitim Bilimleri mezunlarına göre %5 daha fazla ek ders ücreti alıyorlar.

Formasyon ya da sertifika alarak öğretmenlik yapanlara bu ödeme yapılmazken sadece “Tezsiz Yüksek Lisans” adı verilen bu uygulamada haksızlık yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığının bir an önce bu duruma bir son vermesi gereklidir.

İşte ek ders ile ilgili olan 657 Sayılı kanunun 176. Maddesi;

“Madde 176 – Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00’den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.   Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir. Bu madde kapsamında ücretle ders vermek üzere yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre ek ders ücreti ödenir.   Konferans ücreti her yıl bütçe kanunlarında gösterilir.” Ek ders ücretlerine ilişkin bir diğer mevzuatta 2014-2015 yılı toplu sözleşmeleridir. (Ki aynı hüküm 2016-2017 toplu sözleşmesinde yer alıyor) Buradaki hüküm şu şekildedir: “Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti Madde 8- (1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ödenir”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.