İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Farkındalık Yaratan Öğretim Yöntemleri

Öğretim yöntemleri

Bireylerin farkındalık kabiliyetleri, yaşları ile doğru orantılı olarak değişmekle birlikte, öğrenme en hızlı şekilde çocukluk yaşlarında gerçekleşmektedir. Bu sebeple özellikle ilkokul seviyesindeki çocuklara, okullarda fazlaca bilgi yüklemesi yapılmaktadır. Bu yaklaşım ülkemizde yıllardır süre gelen bir öğretim tekniği olsa da bunun yanlış olduğunun artık anlaşılması gerekmektedir. Bilgilerin öğrencilere süzülerek verilmesi ve günlük yaşama adapte edilemeyecek bilgilerin ders kitaplarından uzaklaştırılması, daha başarılı ve kendi yeteneklerinin farkında olan nesillerin yetiştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Ancak bu gereklilik, ders kitaplarında öğretilenlerin tamamen gereksiz olduğu anlamına gelmemekte aksine, öğrencilerin zihinsel gelişimlerinin tam anlamıyla sağlanabilmesinin temelleri bu kitaplar ile atılmaktadır. Ancak en azından öğretim yöntemlerimizi geliştirmek adına adımlar atabilmek mümkün olabilmektedir.

başarılı öğretmen

Projeler Hazırlayın!

Belli başlı öğretim teknikleri arasında, ezberleme tekniği bulunmakta ancak bu bir öğrenme olmamaktadır. Öğrenciler kısa süreli hafızalarına atmak zorunda kaldıkları yüklü bilgileri kısa sürede unutmaktadırlar. Bunun gerçekleşmemesi için, öğrenciyi daha fazla cezbeden, onun eğlenirken öğrenmesini sağlayacak yöntemler tercih edilmelidir. Örnek verilecek olursa, fen bilimleri alanında öğrencilere belli konular dahilinde verilecek uygulamalı ve teorik proje ödevleri, etkili öğrenme tekniği konusunda nokta atışı yapabilecek bir tekniktir. Son yıllarda ülkemizde de oturmaya başlamış olan bu teknik, okullarımızdaki ekipman eksikleri sebebiyle tam anlamıyla amacına ulaşmasa da öğrencileri daha verimli bir şekilde öğrenme yoluna götürmektedir.

Çağrışım yapın!

İkinci bir etkili öğrenme ise, beyinde çağrışımlar yaratacak kavramları öğrenmede kullanmak olmaktadır. Bu teknik özellikle ezber konularında oldukça faydalı olmaktadır. Biyoloji konularını ezberleyememekten yakınan öğrencilerin, herhangi bir biyoloji konusuyla ilgili zihinlerinde anlamlı ya da anlamsız olabilecek kavramlar yaratmaları ve bu kavramları söz konusu konu ile zihinlerinde bütünleştirmeleri kendilerine özgü ve etkili olan bir öğrenmeyi gerçekleştirecektir.

Düşünün!

Etkili bir öğrenme için, bir konu üzerinde defalarca düşünmek  de faydalı olabilmektedir. Öncelikle konu hakkında araştırmalar yapılmalı ve daha sonra araştırmalardan zihinde kalan kısımlar ile ilgili düşünülmelidir. Bir konuyu tam anlamıyla öğrenmek isteyen bir kişi kendisine konu ile ilgili sorular sormalıdır. Bu şekilde farklı yerlerden yakalığı ip uçlarını birleştirerek  konu kapsamında neyin neden olduğunu çok daha iyi bir şekilde anlayacak ve konuyu kafasında oturtabilecektir.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.