escort sakarya escort maras escort manisa escort edirne escort denizli
MebAjans.Net - Milli Eğitim (MEB) Haberleri -
$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:

İkili Öğretimde BTR Öğretmenlerinin Durumu

BTR Görevlendirmesi tek devre mi yoksa iki devre mi olmalı?

İkili Öğretimde BTR Öğretmenlerinin Durumu
  • 17.04.2018
  • 777 kez okundu

Örneklerle Tereddüte Düşülen Durumlar hakkında hükümlere yer verilmiş ve bu sayede akıllara takılan sorulara cevap aranmıştır. tam gün eğitim veren okullarda sıkınt ıyokken ikili eğitim veren okullarda BTR öğretmenlerinin okulda ne kadar süre kalacağı gibi sorular ile karşı karşıya kalınmaktaydı. Bakanlık tarafından çıkarılan yönerge ile birlikte tüm konulara açıklık getirildi ve BTR öğretmenlerini nasıl bir yol izlemesi gerektiği belirtildi.

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Sayı : 89692170/903.99/248065 27/12/2012

Konu: Bilişim Teknolojileri Rehberliği Görevi (Tereddüt edilen hususlar)

…………………. VALİLİĞİNE

(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi:a) 28/09/2012 tarih ve B.08.0.YET.0.10.04.00-903.99/16791 sayılı yazı, b) 16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin karar.

Fatih Projesi, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini ve BT araçlarının öğrenme ve öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edecek şekilde derslerde etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla uygulamaya konulmuştur.

Uygulama planı doğrultusunda proje öncelikle ortaöğretim okullarında başlamış (lise, anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, imam hatip lisesi), bu okullarımızın büyük çoğunluğunda etkileşimli tahta kurulumları tamamlanmış, sırasıyla diğer okullarımızın da kurulumları tamamlanacaktır.

Öğretmen ve öğrencilerimize rehberlik yapması amacıyla, proje kapsamında donanım kurulumu yapılan okullar öncelikli olmak üzere ilgi (a) yazı doğrultusunda “Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenliği” görevlendirilmesi yapılmaktadır. Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenliği dışında “Okul Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenliği” görevlendirmesi artık yapılmayacaktır.

Genel Müdürlüğümüze iletilen resmi yazılardan anlaşıldığı üzere BT Rehber Öğretmenliği görevlendirilmesinde tereddütler oluştuğu ve iller arası farklı uygulamalar yapıldığı görülmektedir.

İlgi (a) yazıdaki görevlendirme esasları ve örnekli açıklamaları aşağıda maddeler halinde ele alınmıştır:

1.Fatih Projesi kapsamında donanım kurulumu tamamlanan veya işler vaziyette en az bir Bilişim Teknolojileri sınıfı (Bilgisayar Laboratuvarı) bulunan örgün eğitim okullarına Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni görevlendirmesi yapılacaktır. Görevlendirmelerde proje kapsamında donanım kurulumu tamamlanan okullara öncelik verilecek, bu okullarda ihtiyaç varken diğer okullara görevlendirme yapılmayacaktır.

-> Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenliği görevlendirmesi, öncelikle Fatih Projesi kapsamında donanım kurulumu tamamlanan okullara yapılacaktır. Bu okullarda ihtiyaç varken BT sınıfı olan okullara görevlendirme yapılmayacaktır. Proje kapsamında donanım kurulumu tamamlanan okullar değerlendirilirken il, ilçe ve köyler ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Örnek – A ilinin il merkezi, B ilçesinin ilçe merkezi kendi içerisinde ayrı ayrı değerlendirilecektir. İl veya ilçeye ulaşım yönünden uzak olan ve BT sınıfı olan köy okullarında öncelik aranmadan BT sınıfına görevlendirme yapılabilecektir. Ancak Fatih Projesi donanımları kurulmayan ve BT sınıfı bulunan okullara görevlendirme yapılırken, BT sınıfının öğrenci ve öğretmen hizmetine açık ve işler vaziyette olması gerekmektedir. BT sınıfı dağıtılmış veya kullanılamaz durumda olan okullara kesinlikle görevlendirme yapılmayacaktır.

2. Bu görevi yapacak öğretmenler okullarında var olan ders görevini yerine getirdikten sonra kalan zamanda bu görevi yürütecektir. Görevlendirilen öğretmenin yerine kesinlikle ücretli veya başka bir öğretmen talep etme yoluna gidilmeyecektir.

-> Bilişim teknolojileri rehberliği görevini yapacak öğretmenler okullarında var olan kendi branşlarındaki ders görevini yerine getirdikten sonra kalan zamanda bu görevi yürüteceklerdir. Görevlendirilen öğretmenin yerine kesinlikle ücretli veya başka bir öğretmen talep etme yoluna gidilmeyecektir.

-> Kadrosunun bulunduğu okul haricinde başka bir okulda BT rehberliği için görevlendirilen öğretmenler, kadrosunun bulunduğu okulda ders görevini yerine getirecek, görevlendirildiği okulda sadece BT rehberliği görevini yürütecektir, bu okulda ayrıca ders görevi verilmeyecektir.

-> İl/ilçedeki öğretmen ve ders sayısı dikkate alınarak ders tamamlama görevi ihtiyacı olduğunda BT Rehberliği Görevi bulunmayan öğretmenlere maaş karşılığı ders tamamlama görevi öncelikle verilecek bu şekilde BT rehberliği görevinin verimli olarak yürütülmesi sağlanacaktır. BT öğretmenine maaş karşılığı verilebilecek bir ders ücret karşılığı başka bir öğretmene verilmeyecektir.

-> Öğretmenin kadrosunun bulunduğu okulda aylık karşılığı ders görevi olmaması veya aylık karşılığı ders görevini dolduramaması durumunda öğretmen BT rehberliği görevini yapacaktır.

3. Bilişim teknolojileri rehberliği görevi, bilişim teknolojileri öğretmenleri tarafından yürütülür. Bilişim teknolojileri öğretmeni bulunmaması veya rehberlik ihtiyacının mevcut bilişim teknolojileri öğretmeni/öğretmenleri tarafından karşılanamaması durumunda kendi branşlarında ders açığı oluşturmayacak şekilde sırasıyla istekli diğer branş öğretmenlerinden;

a) Mezuniyet alanı itibarı ile bilişim teknolojileri öğretmeni olarak atanabilecek olanlar,

b) “Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenliği” görevini Bakanlık onayı ile en az 6 (altı) ay süre ile yürüttüğünü belgelendiren öğretmenler,

c) “Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenliği Kursu” nu başarı ile tamamladığını belgelendiren öğretmenler,

d) Bilişim teknolojileri formatör öğretmenliği hizmetiçi kursunu başarı ile tamamladığını en az 180 (yüzseksen) saatlik tek bir belge ile belgelendiren öğretmenler,

e) Bilişim teknolojileri alanında doktora yapan öğretmenler,

f) Bilişim teknolojileri alanında tezli veya tezsiz yüksek lisans yapan öğretmenler, bilişim teknolojileri rehberliği görevini yürütebilirler.

-> İl genelinde bilişim teknolojileri rehberliği görev başvurusu alınırken bu maddede belirtilen şartları taşıyan öğretmenlerin başvuruları alınacaktır. Alınan başvurularda; aynı okulda çalışan birden fazla BT öğretmenin kendi okulunda görev almak istemesi veya aynı okula görevlendirilebilecek öğretmen sayısından daha fazla öğretmenin görevlendirme isteğinde bulunması durumunda bu maddede belirtilen sıra dikkate alınarak en üst sıradaki öğretmene bu görev verilecektir.

Örnek 1 – A lisesinde çalışan bilişim teknolojileri öğretmeninin ve bilişim teknolojileri formatör öğretmenliği hizmetiçi kurs belgesine sahip matematik öğretmeninin kendi okullarında BT rehberi olarak görevlendirme isteğinde bulunmaları halinde öncelik bilişim teknolojileri öğretmenine verilecektir.

Örnek 2 – A ortaokulunda, B ilkokulunda, C lisesinde çalışan değişik branşlarda görevlendirme şartlarını taşıyan öğretmenlerin D lisesinde BT rehberi olarak görevlendirme isteğinde bulunmaları halinde BT öğretmeni öncelikli olmak kaydıyla maddede belirtilen sıra dikkate alınarak en üst sıradaki öğretmene bu görev verilecektir.

4. Branşı “Sınıf Öğretmenliği” olan öğretmenlere bu görev verilmeyecek, ancak öğretmenin norm fazlası olması durumunda görev verilebilecektir.

-> Üzerinde sınıf görevi bulunan sınıf öğretmenlerinin BT rehberliği görevini yürütebilecek zamanlarının bulunmaması sebebiyle bu görev sınıf öğretmenlerine verilmeyecektir. Ancak norm fazlası olması ve üzerinde sınıf görevinin bulunmaması durumunda görevlendirme şartlarını taşıyan sınıf öğretmenlerine görev verilebilecektir.

5. Görevi yürütecek istekli öğretmenlerin aynı şartları taşıması halinde sırasıyla;

a.Doktora yapanlara,

b.Yüksek lisans yapanlara,

c.En fazla hizmet puanına sahip olanlara,

d.Bilişim alanında katıldığı hizmetiçi eğitim faaliyetlerinden toplam kurs saati sayısı fazla olanlara, öncelik verilecektir.

-> 3. maddede belirtilen öğretmenlerden, aynı şartları taşıyanların aynı okulda görevlendirme isteğinde bulunmaları halinde bu maddede belirtilen öncelik sırası dikkate alınacaktır.

6. BT Rehberliği görevi öncelikle öğretmenin kadrosunun bulunduğu ilçe sınırları içinde yapılacaktır. Okulda görevlendirme şartlarını taşıyan birden çok BT öğretmeni bulunması durumunda, okulundaki eğitim-öğretimi aksatmayacak şekilde aynı ilçede ihtiyaç olan başka okullara görevlendirme yapılabilecektir, ilçede ihtiyaç olmaması durumunda büyükşehir merkez ilçeleri arasında da, başvuranın talep etmesi halinde görevlendirme yapılabilecektir.

-> BT rehberliği görevlendirmesi; öğretmenlere yolluk-yevmiye ödemesi gerektirmeyecek şekilde yapılacaktır.

7. BT Rehberliği görevi valilik onayı ile yapılacak ve görev öğretmenin haftalık ders çizelgesinde “BT Rehberliği” adı ile gösterilecektir.

-> BT Rehberliği görevinin, öğretmenin haftalık ders çizelgesinde “BT Rehberliği” adı ile gösterilmesi; öğretmenin BT Rehberliği görevini ve varsa ders görevini yürüttüğü zamanın belirtilmesini amaçlamaktadır.

Örnek 1- Kadrosu normal eğitim yapan A ortaokulunda bulunan ve normal eğitim yapan B lisesine BT Rehberi olarak görevlendirilen BT öğretmenini ele alalım; İlgili öğretmenin A ortaokulundaki var olan ders görevini yerine getirdikten sonra B lisesinde hangi zamanlarda çalışacağını göstermek için “BT rehberlik görevi” haftalık ders çizelgesinde gösterilir. B lisesinde eğitimin saat 16:00’da bittiği varsayılırsa ilgili öğretmen her gün saat 16:00’a kadar B lisesinde BT Rehberliği görevini yapacaktır. İlgili öğretmenin Salı günü A ortaokulunda dersinin saat 15:00’da bitmesi durumunda B lisesine ulaşımı dikkate alınarak haftalık ders çizelgesinde bu saat boş bırakılabilecektir. Bu hesaplamada ders saati hesaplaması yapılmayacak olup, B lisesinde eğitim- öğretimin bittiği 16:00 saati BT rehber öğretmeninin görevinin bittiği saat olacaktır.

8. BT Rehberliği görevi eğitim öğretimin yapıldığı saatlerde yapılacak, her bir devre için (Sabah-Öğle) ayrı öğretmen görevlendirilebilecektir. Normal eğitim yapan okullarda 1 (bir), ikili eğitim yapan okullarda en fazla 2 (iki) öğretmen görevlendirilecektir. 2 (iki) öğretmen görevlendirilen okullarda, haftalık ders çizelgesinde aynı ders saatinde birden fazla öğretmene BT Rehberliği görevi verilmeyecek şekilde ders dağıtım çizelgeleri hazırlanacaktır.

-> İkili eğitim yapan okullara her bir devreye (Sabah-Öğle) ayrı öğretmen görevlendirilecektir. İki öğretmen görevlendirilememesi durumunda görevlendirme tek bir devreye yapılacaktır.

Örnek 1 – İkili eğitim yapan A lisesine okulun bilişim teknolojileri öğretmeninin ve B ortaokulundan bir sosyal bilgiler öğretmeninin BT rehberi olarak görevlendirilmesi halinde; ders yoğunluğu sabah olan bilişim teknolojileri öğretmeni sabah devresinde, ders yoğunluğu öğle olan sosyal bilgiler öğretmeni öğle devresinde görevlendirilecektir.

Örnek 2 – İkili eğitim yapan C lisesinin bilişim teknolojileri öğretmeninin BT rehberi olarak görevlendirilmesi halinde; ders yoğunluğu sabah olan bilişim teknolojileri öğretmeni sadece sabah devresinde görevlendirilecektir.

9. Yarıyıl ve yaz tatillerinde görevlendirme yapılmayacaktır.

10. Üzerlerinde asaleten, vekâleten veya geçici görevlendirmeyle yöneticilik görevi bulunanlar, valilik oluruyla geçici veya sürekli başka bir görev için görevlendirilenler bu görevlerinden ayrılmadıkları sürece, ayrıca sözleşmeli öğretmenler ve asker öğretmenler, bilişim teknolojileri rehber öğretmeni olarak görevlendirilmeyecektir.

11. BT Rehberliği görevini yürüten öğretmenlere Ek-1 ’de belirtilen görevlerin dışında nöbet görevi de dâhil olmak üzere başka bir görev verilmeyecektir.

-> BT Rehberliği görevini yürüten öğretmenler eğitim öğretimin yapıldığı saatlerde (teneffüs saatleri de dahil), ilgi (a) yazı ekinde belirtilen görevler doğrultusunda öğretmen ve öğrenciler için BT rehberliği görevlerini yürüteceklerdir. İlgili öğretmenlere nöbet görevi de dâhil olmak üzere başka bir görev verilmeyecektir.

-> İlgili öğretmenlere eğitim öğretim saatleri dışında belletmenlik vb. görevler ilgi (b) esaslar doğrultusunda verilebilecektir.

12. BT Rehberliği görevini yürütecek öğretmenler; görevlendirildikleri tarihten itibaren ilk 15 (onbeş) gün içerisinde yıllık çalışma planı hazırlayıp okul müdürlüğüne sunarak uygulamaya koyarlar. Çalışma planı Ek-1’de belirtilen görevleri kapsayacak şekilde hazırlanır. Görevlendirilen öğretmenin plana uygun olarak çalışması okul müdürlüğünün sorumluluğundadır.

BT Rehber Öğretmenliği görevlendirmelerinin yukarıda belirtilen açıklamalar dikkate alınarak ilgi (a) yazı doğrultusunda yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Mustafa KOÇ

Bakan a.

Genel Müdür

Bir önceki yazımız olan Ders Dışı Egzersiz Yönetmeliği başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

loading...

Eşini veya Çocuğunu Doktora Götüren Memur İzinli Sayılır mı?
Memurlar özellikle de öğretmenler çocukları hastalandıkları zaman onları doktora götürmektedirler. Bir çok hastane velilere refakatçi belgesi vermektedir. Bu belge ile...
MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi yayınlandı
Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenlerin aynı branşta  olanlar yıl boyunca nasıl bir yöntem ile ders işleyeceklerine, yazılı tarihlerine, kullanacakları kaynaklara, bireyselleştirilmiş...
2020 yılında ikili eğitim olmayacak
Milli Eğitim Bakanlığı ikili eğitimi tamamen kaldırmaya kararlı. Yıllardır birçoğumuz ikili eğitim aldık. Sabahçılar çok erken okula giderken öğlenciler akşam geç...
MEB Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
Milli Eğitim Bakanlığı, sömestr tatilinin bitmesine yakın ikinci dönem öncesi yönetmeliklerde değişiklik yaptı. Okul öncesi eğitim kurumları ve ilköğretim kurumlarını...
24 Aralık 2017 tarihli 695 sayılı ihraç ve iade KHK’sı yayınlandı
24 Aralık 2017 tarihli 695 sayılı ihraç ve iade KHK'sı yayınlandı
Öğretmene Sahip Çıkmak Geleceğimize Sahip Çıkmaktır
ŞİDDETE HAYIR! ÖĞRETMENE SAHİP ÇIKMAK GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAKTIR! Son yıllarda üzülerek şahit oluyoruz ki, öğretmene şiddet vakaları artık sıradanlaşmış üçüncü...
Açıköğretim Lisesi Sınavları Sınav Görevlileri Ücretleri Güncel Liste
Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), MEBBİS sistemi üzerinden öğretmenlerden sınav görevleri için başvuruları almaktadır. Bu sınavlara belirli puanlar verilerek öğretmenlerin eşit şekilde...
Öğretmenlere Milli Bayramlarda Ek Ders Ödemesi Yapılır mı?
Öğretmenlere milli bayramlarda ek ders ödenip ödenmeyeceğine dair ilgili yönetmeliği inceledik ve buna göre ne olacağını sizler için araştırdık.
Gevşeğin Birisi
Bir köşe yazarı (!) "Cumhuriyet tarihimizin en gevşek öğretmen nesli çocuklarımızın istikbali emanet durumdadır." demiş.
2018-2019 yılında üç branştan öğretmenler norm fazlası olacak
Ülkemizde bu sene pilot uygulama ile hayata geçirilen 5. sınıfların hazırlık sınıfı gibi ağırlıklı yabancı dil dersleri almaları bazı branş...
Bakan Yılmaz: Bu Sene TEOG Yapılmayacak. TEOG Kaldırıldı Video
Milli eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, gazetecilerin TEOG ile ilgili sorularını yanıtladı. TEOG sınavının kaldırıldığını açıklayan  Bakan Yılmaz şunları söyledi: “TEOG’un kaldırılması da Türkiye’nin önünün açılması....
TEOG mu Dendi?
Bundan 4 yıl önce uygulamaya konan sistem şimdi beğenilmeyerek kaldırılmak isteniyor. Peki yerine gelecek sistem belli mi? Belirli gün ve...
Cumhurbaşkanından Öğrencilere Müjde: TEOG Kaldırılıyor Video Haber
Cumhurbaşkanı Recep T26ayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü’nde ATV, A Haber ve A News ortak yayınına katıldı. Burada ortaokul öğrencilerini stres altına...
E-Zümre modülü pilot uygulama ile sadece Ankara için uygulanacak
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri Yönergesi ile Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi 2017/Ağustos ayı itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu uygulama yürürlüğe...
E-Kurul ve Zümre toplantıları için dikkat edilmesi gereken durumlar
Güncellenen “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi" 25/08/2017 tarihi ile birlikte yürürlüğe girdi. İşte yeni yönergedeki değişiklikler;
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ