İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İlk ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

İlk ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği sayesinde tutulması gereken dosyaları ve sosyal kulüplerde bulunması gereken evrakları görmüş olacaksınız. Bu etkinlikler ders programı sebebiyle fiilen yapılmasa bile evrak olarak tutulması gerekmektedir.

Sosyal etkinlik

 • Öğrenci kulübü
 • Gezi
 • Toplum hizmet
 • Yarışma
 • Yayın Gösteri
 • Tiyatro
 • Spor
 • Münazara vb.

Sosyal etkinlikler kurulu

 • Görevlendirilen bir müdür yardımcısı başkanlığında + danışmanların aralarından seçecekleri bir danışman öğretmen + kulüp temsilcilerinin aralarından seçecekleri üç öğrenci ile okul aile birliğinden iki veli

Öğrenci kulübü çalışma esasları

 • Plan ve işlerin yürütülme ders saati dışında öğrencilerle + danışman hoca
 • Öğrenciler kulübü seçmeden önce sınıf öğretmeni + rehber öğretmen amaç ve esasları açıklar
 • En az bir kulübe üye olunmalı
 • Hazırlanan listeler bir örneği danışman hocaya bir örneği okul yönetimine verilir

Toplum hizmeti

 • Öğrenci kulübü çalışmaları içinde
 • Ayrı bireysel ya da grupla
 • 1 2 3 sınıflar 5 saat
 • 4 5 6 7 8.sınıflar 10 saat
 • Orta öğretim hazırlık dahil 15 saat den az olmamak üzere ders yılı başında kurul kararına göre toplum hizmeti yaparlar.

DİĞER SOSYAL ETKİNLİKLER

 1. Geziler
 • İlköğretim 1-3 sınıf
 • İl içi taşıma mesafesine bakılmaz
 • İl dışı günübirlik
 • Gezi planları en az 7 gün önceden okul yönetimine sunulur
 • Her gezi için veliden öğrencilere ait yazılı izin belgesi alınır
 • 40 öğrenciye 1 yönetici veya iki sorumlu öğretmen
 • Büyükşehir Belediye sınırları içinde ders programı kapsamında ki (yıllık planda olan) bilimsel inceleme araştırma gözlem ve uygulama gezi onayını müdür verir
 • Okulun bulunduğu il ilçe sınırları içindeki sosyal etkinlik kapsamında ki gezilerin onayı okul müdürü önerisi ile İl İlçe milli eğitim müdürünce verilir.
 • İl dışı geziler için onay il ilçe önerisi ile mülki amirce verilir
 • Yurt dışına yapılacak her türlü gezi bilim sanat vb etkinliklerde il milli eğitim müdürlüğü önerisi ile valilikçe verilir.
 1. Yarışmalar
 • Tanıtıcı nitelikte duyuru dersi gazete yıllık çıkarabilir
 • Müdür veya görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlığında + bir kültür dersi öğretmeni olmak üzere iki öğretmen ve ilgili sosyal etkinlik danışmanı inceleme kurulunu oluşturur
 • Kulüp üyeleri tarafından seçilen ve okul yönetimince uygun görülen beş öğrenci de seçme kurulu oluşturur
 • Dergi gazete ve duvar gazeteleri yazılarından müdür veya görevli müdür yardımcısı sorumludur.
 • Dergilerin sahibi okul müdürü ve danışman öğretmen olabilir
 • Kaynak okul aile birliğince sağlanır
 • Öğrenci yazılarını seçme ve inceleme kurulu denetler
 • Öğretmen yazılarını sadece inceleme kurulu inceler
 • Yayınlanan her şey iki yıl dosyada saklanır
 • Gösteri konferans paneller
 • Resmi özel kuruluşlarca hazırlanan film tiyatro konser ve diğer sanatsal gösteriler sadece bir okulda gösterilecek ise okul müdürlüğünce
 • Birden çok okulda gösterilecek ise il ilçe milli eğitim müdürlüğü + alan öğretmenleri ve varsa rehber öğretmen + psikolog ve sanat eleştirmenlerinden oluşturulan komisyonca incelenir il ilçe raporu onaylar müdür sorumluluğunda gerçekleşir
 1. Tiyatro çalışmaları
 • En fazla 2 defa
 • Oyun metinleri müdür yardımcısı başkanlığında en az biri alan öğretmeni olmak üzere 3 öğretmenden oluşturulan komisyonca incelenir. Raporu müdür onaylar
 1. Bayrak töreni
 • Okulda bulunan herkes törene katılır. Tören saatinde okulda bulunan herkes
 • Bayrak töreni okul açılışında ders yılı sonunda hafta başı ve sonunda bayram tatili başında ve sonunda
 • Okulda milli bayram genel tatil başlangıcı bitiminde tören yapmak üzere ayrı bir bayrak direği bulunur. Tek bayrak direği varsa bayrak törenden önce indirilir ve törenle çekilir.
 1. Defile sergi kermes
 • Sergilenecek kulübü ve toplum hizmeti proje çalışmaları sosyal etkinlikler kurulunca belirlenir
 • Eğitim bölgesi danışma kurulunca belirlenecek tarihte öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmaları ile ilgili proje çalışmalarını tanıtıcı sergiler düzenler
 • 1 hafta sürer ders yılı sonunda yapılır
 • Gelirlerin kullanımı okul aile birliğine aittir

Tören programı her okulda müdür ve görevlendireceği bir müdür yardımcısı başkanlığında en az iki öğretmen ve bir öğrenci temsilcisinden oluşturulan komisyonca hazırlanır uygulanır

Tutulacak defter ve dosyalar

 • Kooperatifçilik sivil savunma kulübü gibi özel yönetmeliği olan kulüpler dışında toplantı karar defteri ve evrak dosyası tutulur

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.