İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

MEB Sene Sonu Yapılacak İşlemler Hakkında Resmi Yazı

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İlköğretim Kurumlarında Sene Sonu İş ve İşlemleri hakkında resmi yazı yayımladı. Öğretmenlerin karne işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamanız gerekmektedir.

Sayı : 10230228-200-E.5553790 29.05.2015
Konu: İlköğretim Kurumlarında Sene Sonu İş ve İşlemleri

İlgi: Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği.

İlgi Yönetmeliğin 26 Temmuz 2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmesiyle birlikte özellikle öğrenci başarısının değerlendirilmesi noktasında önceki öğretim yıllarından farklı uygulamalar getirilmiş olup, ülke genelinde birlikteliğin sağlaması amacıyla ilköğretim kurumlarında sene sonunda yapılacak iş ve işlemlerle ilgili aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1. İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaması esastır. Ancak;
a) İstenilen yeterlik düzeyine ulaşamamış ilkokul öğrencilerinin velisinin 12 Haziran 2015 tarihine kadar okul müdürlüğüne yazılı talebi üzerine, okul müdürü ve ilgili sınıf öğretmeninin kararıyla,

b) e-Okul kayıtlarında aktif olup, okula devamı sağlanamayan,

c) e-Okul kayıtlarında pasif durumda bulunan,

d) Haftalık ders çizelgesindeki derslerin her birinden en az birer puan almayan,

e) Birinci dönemde okula devam edip, ikinci dönemde sağlık sorunu dışında devam etmeyen,

f) Kaynaştırma eğitimlerine devam eden öğrencilere velinin yazılı talebi ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Biriminin kararı doğrultusunda, ilkokul öğrencilerine sınıf tekrarı yaptırılabilecektir.

2. Ortaokullarda;

a) Şube öğretmenler kurulu toplantıları 08- 12 Haziran 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.

b) Şube öğretmenler kuruluna; herhangi bir dersin birinci ve ikinci dönem ortalaması 45’ten aşağı olan, özürsüz olarak 20 gün okula devam etmeyen, haftalık ders çizelgesindeki derslerin her birinden en az birer puan almayan (evde-hastanede eğitim alanlar ile yabancı dil ve din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf olan öğrenciler hariç) ve aktif sürekli devamsız öğrenciler sistem tarafından aktarılacaktır.

c) Seçmeli dersler dahil tüm dersler puanla değerlendirilecektir. Bu puanlamalar dersin özelliğine göre sınav, proje, ürün dosyası ve ders etkinliklerine katılımdan verilebilecektir.

d) Özellikle 8. sınıf öğrencilerinden 6 ve 7. sınıf yılsonu notları sisteme zamanında işlenememiş ve denklik kaydı olmayanların merkezi sistem ortak sınavlar sonunda ortaöğretim kurumlarına (TEOG )yerleştirmelerinde mağdur olmamaları açısından, önceki öğretim yıllarına ait ağırlıklı yılsonu puanlan, e-okul/kurum işlemleri/giriş ekranı/eski dönem ağırlıklı not ortalamaları ekranından okul yönetimi tarafından girilecektir.

e) e-Okul/kurum işlemleri/ŞÖK sınıf tekrarına kalanlar ekranı, okul yönetimi tarafından günübirlik kontrol edilerek ŞÖK karan alınmamış ve hakkında işlem tamamlanmamış öğrenci bırakılmayacaktır.

f) Evde-hastanede eğitim alan öğrenciler ile kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerin durumu, e-okul öğrenci genel bilgileri ekranından okul yönetimi tarafından işaretlenecektir.

g) İlgi Yönetmeliğin 23 üncü maddesi kapsamında geçerli mazereti olmadan sınavlara katılmayan, projesini teslim etmeyen öğrencilerin ilgili ders hanesine “G” yazılacak, sürekli devamsız olan öğrenciler sistem tarafından otomatik olarak sınıfta bırakılacağından dersler kısmına “G” yazılmayacaktır.

3. Tüm sınıfların sınıf geçme defterleri sayfa sayfa incelenerek sınıf geçen ve sınıf tekrarına kalan öğrencilerde varsa yanlışlıklar ders yılı sona etmeden düzeltilecektir.

4. İlgi Yönetmeliğin 19 uncu maddesi kapsamında mecburi öğrenim çağı dışına çıkan öğrenciler ders yılı sonunda e-okul/öğrenci ayrılma işlemlerinden pasifleştirilecek ve EK-3 Öğrenim Belgesi verilerek yaygın eğitime/Açık Öğretim Ortaokuluna yönlendirilecektir.

5. İlgi Yönetmeliğin 32 nci maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında ortaokullarda hafızlık eğitimi nedeniyle kaydı donan öğrencilerin kayıtları, 05 Haziran 2015 tarihine kadar aktifleştirilerek sınavları yapılacak ve sınavlarda 45 puan altı alan öğrencilerin durumları 08-12 Haziran 2015 tarihleri arasında şube öğretmenler kurulunda görüşülerek karara bağlanacaktır.

Bilgilerinizi ve yukarıdaki açıklamalarla ilgili okul müdürlüklerinin bilgilendirilmesini ve öğrencilerimizin ders yılı sonunda karne ve belgelerini tam ve zamanında almaları için gerekli tedbirlerin Valiliğinizce alınmasını rica ederim.

Sene Sonu İşlemleri

Ortaokullarda öğretmenler tarafından yapılacak sene sonu işlemleri

Okul kapanmadan önce yapılacak işlemler

1. e-okul bilgilerinin tamamlanması

Yazılılar,  ders etkinliklerine katılım puanlarının tamamlanması
Okul idaresi tarafından puan bilgilerinin çıktısı alınarak ders öğretmenine imzalatılır.

2. Davranış notlarının verilmesi

Derse girilen her sınıf için ayrı ayrı doldurulmaktadır. e-okulda kolaylık olması açısından en üstte işaretleme yapıldığında bütün hepsi işaretlenmektedir. Ayrıca davranış notu girmek için herhangi bir programa ihtiyaç yoktur.

3. Sosyal etkinlikler tamamlanıp tamamlanmadığı işaretlenecek

4. e-okul karne görüşleri yazılacak

Sınıf öğretmenliği görevi bulunan öğretmenler öğrenciler için karne görüşleri yazılacaktır.

5. Öğrencilerin okudukları kitaplar e-okul sistemine işlenecek

Sınıf öğretmenliği görevi olan öğretmenler e-okulda oluşturdukları kitap listesinden, öğrencilerin okudukları kitaplar işaretlenecektir.

6. Karne takdir teşekkür iftihar belgelerinin mühürlenmesi

Sınıf öğretmenliği görevi olan öğretmenler karnelerini ve belgelerini hazırlarlar.

Seminer Döneminde Yapılacak çalışmalar

1. Ders kesim raporu.

2. Sene sonu kulüp faaliyet raporu.

3. Rehberlik hizmetleri yıl sonu faaliyet raporu.

4. Fen Bilimleri sene sonu zümre toplantısı.

5. Proje görevi değerlendirme ölçeği (Toplam notu girin not dağılımı otomatik yapılsın)

6. Ders etkinliklerine katılım ölçeği

6. ŞÖK yıl sonu raporu

7. Öğretmen tatil adresi ve telefonu

8. Yazılı sınav tutanağı

9. Yılsonu teslim tutanağı

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.