Müdürlük atamalarındaki 2 sorun

Yakında yapılacak olan müdür atamalarında yayınlanan şartları herkes dikkatli bir şekilde okumalıdır. Bu sayede yapılacak atamalarda herhangi bir hatanın önüne geçilmiş olacaktır. Şimdi müdür atamaları için yayınlanmış olan maddeler üzerinden bu atamalarda karşımıza çıkabilecek sorunlardan bahsedelim.

Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 6 – (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini

taşımaları gerekir:

a) Müdür olarak görev yapmış olmak.

b) Müdür başyardımcısı olarak en az iki yıl görev yapmış olmak.

c) Kurucu müdür, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya

müdür başyardımcılığı dâhil toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.

ç) Bakanlığın eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki şube müdürü veya daha üstü

kadrolarda görev yapmış olmak.

d) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak asaleten en az sekiz yıl görev yapmış olmak.

SORUN 1: İlk defa müdürlük başvurularında 6. Maddenin d bendine göre 8 yıl MEB’de görev yapmış olma şartı vardır. Özel öğretim kurumlarında hizmeti bulunan öğretmenler, hizmet birleştirmesi yaparak özeldeki hizmetlerinden hizmet puanı almışlardır. Ayrıca bu hizmetlerin 3/2’sine de kademe-derece verilmektedir. Özel öğretimdeki hizmetlerin 3/2’si müdürlük görevlendirmelerinde geçerli olmalıdır.

SORUN 2: Müdürlük görevlendirmelerinde 6. Maddenin c bendine göre müdür yetkili öğretmenlik kabul edilirken müdür veya müdür yardımcılığına vekaleten yürüten öğretmenler değerlendirmeye alınmamıştır. Kaymakamlık veya Valilik oluruyla vekil müdürlük ve vekil müdür yardımcılığı yapmış olan öğretmenlerinin başvuruları değerlendirilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.