OECD, Ezberleme Matematik Öğreniminde İyi Bir Strateji mi? Raporu Yayınladı

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) (Organisation for Economic Co-operation and Development) ‘Ezberleme Matematik Öğreniminde İyi Bir Strateji mi?’ raporuna göre 15 yaş düzeyindeki Türk öğrenciler, Batı Avrupa’daki yaşıtlarına göre ezber yöntemini matematikte daha az kullanıyor.

Öğrencilerle yapılan görüşmeler sonucunda oluşturulan raporda ayrıca PISA’da bu alanda yüksek performans gösteren Doğu Asya ülkelerinin ezberi, matematikte daha az tercih ettiği vurgulandı. ‘Ezberleme Matematik Öğreniminde İyi Bir Strateji mi?’ başlıklı rapor hazırlanırken, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2012’ye (PISA) katılan 15 yaş düzeyindeki öğrencilerle anket yapıldı. Raporda ‘beklenildiğinin aksine’ Doğu Asya ülkelerindeki öğrencilerin Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’ya  göre ezberi matematikte daha az tercih ettiği görüldü.

BATI AVRUPA’DA ORAN YÜKSEK

Japonya’da 15 yaş düzeyindeki öğrencilerin yüzde 12’si, Güney Kore’deki öğrencilerin ise yüzde 17’si matematikte ezbere başvuruyor. Batı Avrupa’da oran yükseliyor. İngiltere’deki öğrencilerin yüzde 37’si, ABD’dekilerin ise yüzde 29’u matematiği ezberleyerek öğrendiğini belirtiyor. Türkiye’de ise bu oran yüzde 13 olarak görünüyor. Raporda PISA’da matematik testinde en başarılı ülkeler arasında yer alan Japonya, Vietnam ve Güney Kore gibi Doğu Asya ülkelerinde matematikte ezbere daha az başvurulmasının dikkat çekici olduğu vurgulanıyor. PISA 2012’ye katılan 65 ülke içerisinde en düşük ezbere başvurma oranı yüzde 5 ile Vietnam’dayken, en yüksek oran yüzde 46 ile Tayland’da karşımıza çıkıyor.

EZBER BASİT PROBLEMLERDE İŞE YARAR

OECD, ülkelerin PISA sonuçlarına bakıldığında ezberlemenin matematikte tek başına etkili bir öğrenme yolu olmadığını vurguluyor. Raporda öğrencilerin ezber ile basit problemleri çözebileceği fakat zorlu, karmaşık problemlerde bu yöntemin doğru bir strateji olmadığı belirtiliyor. Karmaşık problemlerin üstesinden gelmede iyi bir hafızadan daha fazlasına; yaratıcılığa, gerçek durumları matematik problemlerine dönüştürme becerisine, düşük matematik anksiyetesine ve bu alana karşı olumlu bir tutum geliştirmeye ihtiyaç olduğunun altı çiziliyor.

OECD Raporu ile Şaşırttı

PISA 2012’de matematikte en başarılı 10 ülke

1- Şangay, Çin
2- Singapur
3-Hong Kong, Çin
4 -Tayvan
5- Güney Kore
6-Macau, Çin
7-Japonya
8-Liechtenstein
9-İsviçre
10- Hollanda

En düşük yüzde 5

Doğu Asya ve Batı Avrupa’daki bazı ülkelerde, 15 yaş düzeyinde matematikte ezber yaptığını söyleyen öğrencilerin oranı (Yüzde)

Tayland 46
İngiltere 37
Yeni Zelanda 35
Finlandiya 32
ABD 29
Norveç 28
Kanada 26
Singapur 22
Hollanda 22
Fransa 19
Güney Kore 17
Tavyan 16
Macao-Çin 15
Estonya 14
Türkiye 13
İsviçre 13
Japonya 12
Hong Kong-Çin 10
Vietnam 5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.