Okul Öncesi ve İlköğretime Ödenek Geliyor

Milli Eğitim Bakanlığından gelen duyuruyla Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul öncesi ve ilköğretim okullarına bütçe geliyor, işte o yazı;

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : 90812931-841-E.544319 18.01.2016

Konu : Okul Bazlı Bütçeleme

İlgi: Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 06/11/2015 tarih ve 90812931-841.99-E.11341632 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile büyükşehir kapsamında olmayan il ve ilçelerdeki Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarının cari giderleri de (03-2, 03-5, 03-7…) il merkezlerinde defterdarlık ve muhasebe müdürlüklerine, ilçelerde ise mal müdürlüklerine gönderileceği belirtilerek gerekli önlemlerin alınması istenmiştir.

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereği il özel idarelerinin kendi gelirlerinden ilköğretim hizmetlerine ayıracakları payın, öncelikli olarak okulların onarım ve donatım giderleri için kullanılması, bu alanlara ayrılan ödeneğin yeterli olması durumunda okulların  birikmiş borçları, geçmiş dönemden kalan ödenmemiş faturalar ve diğer cari giderleri için de planlama yapılması mümkün olabilecektir.

Bu kapsamda Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların temizlik hizmeti alımında kullanılan 03-5 harcama kalemindeki ödenekler, büyükşehir kapsamında olmayan illerin defterdarlık ve muhasebe müdürlükleri ile 81 ilin ilçe mal müdürlüklerine gönderilmek üzere planlanmış ve MEBBİS sistemindeki Temel Eğitim Ödenek İşlemleri başlığı altında ilan edilmiştir.

Benzer şekilde okul bazlı bütçelemeye geçişin ilk aşaması olarak, her okul için hesaplanan 03-2 harcama kalemindeki (elektrik, su, yakacak, kırtasiye, temizlik malzemesi alımı vb. )ödenekler de MEBBİS sistemindeki Temel Eğitim Ödenek İşlemleri başlığı altında okul bazlı olarak hesaplanmış ve ilan edilmiştir. Planlanan toplam ödenek, Maliye Bakanlığının ödenek serbestileri doğrultusunda yıl içinde dilimler halinde gönderilecek olup kendisine ödenek tahsis edilen il/ilçe milli eğitim müdürlükleri, ödeneğin tümünün aktarılmasını beklemeden, planlanan ödenek miktarları ile sınırlı kalmak üzere yakacak ve diğer ihtiyaçları için ihaleye çıkabileceklerdir.

Okul bazlı bütçeleme ile; il / ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul müdürlüklerinin bütçeleme işlemlerinde yetki ve sorumluluklarının artırılması, kaynakların daha etkin ve verimli kullanımı ile tasarruf tedbirlerine uyulmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu açıklamalar doğrultusunda; büyükşehir kapsamı dışındaki il milli eğitim müdürlükleri ile tüm ilçe milli eğitim müdürlüklerinin 03-2 harcama kalemindeki ödenek işlemleri için  MEBBİS Temel Eğitim Ödenek İşlemleri başlığı altındaki ekranları kullanmaları,  Genel Müdürlükçe okul bazlı hesaplanan ödenek miktarlarını okulların özelliklerini de dikkate alarak güncellemeleri, okul müdürlüklerinin kendileri için planlanan  yıllık bütçeyi görmelerini  ve okullar için yapılan 03-2 harcama kalemindeki her giderin okul müdürlükleri tarafından ilgili ekranlara işlemelerini sağlamaları gerekmektedir.

Okulların  03-2 ve 03-5 harcama kalemlerindeki rutin ödenek talepleri için resmi yazı yazılmayacak, MEBBİS Temel Eğitim Ödenek İşlemleri menüsü altındaki talep ekranı kullanılacaktır. Okul bazlı bütçeleme ile ilgili kılavuz ekte gönderilmiş olup il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin konu hakkında gerekli titizliği göstermeleri ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı tüm okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarının  bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Yusuf BÜYÜK

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.