İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Rehber Öğretmen Kursu Düzenlenecek

Neden Rehber Öğretmen Kursu Düzenlenecek?

Rehber öğretmen görevlendirme zorunluluğu bulunan, özel okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevlendirilecek yeterli sayıda rehber öğretmen temininde güçlüklerle karşılaşıldığından, ek-1 deki tabloda belirtiler yer ve tarihlerde başvuru şartlarını taşıyanlar için “Rehberlik Kursu” düzenlenecektir.

Kursa Kimler Başvurabilir?

Kurs başvurularında aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hareket edilecektir:

a) Felsefe Grubu Öğretmenliği mezunlarının,

b) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedogojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayan Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler) ve Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, En az 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler),

c) Eğitim Bilimleri Fakültesi ile fakültelerin Eğitim Programları ve Öğretimi, Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması ile Halk Eğitimi bölümü/anabilim dalları (lisans) mezunu olup Özel okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine rehber öğretmen olarak atanacakların “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” alanında yüksek lisans yapanlar hariç olmak üzere atandıkları alanla ilgili “özel alan kredisinden az olmamak şartıyla” hizmetiçi eğitime alınmaları uygun görülmüştür.

 

Rehber öğretmen görevlendirmelerinde ilgi (c) Yönetmeliğin 13’üncü maddesi hükümleri dikkate alınacaktır.

Kurs Giderlerini Kim Karşılayacak?

Eğitim Görevlilerinin eğitim ve diğer giderleri Bakanlığımızca, kursiyerlerin kurs merkezindeki salon, yemek, barınma ve her türlü giderleri kendileri tarafından karşılanacaktır.

Kurumlar Bilgi Girişlerini Nasıl Yapacaklar?

Kurumlar bilgi girişleri için “Özel Öğretim Kurumları Modülü” altında bulunan ve sadece kurumların kullanımına açık olan “Hizmetiçi Eğitim İşlemleri” ekranını kullanarak Ek-1 tabloda yer alan kurslardan herhangi birisine 1 (bir) kursiyer başvurusu yapabilecektir.

Kurumlar, kursiyer için “Özel Öğretim Kurumları Modülü”nde Hizmetiçi Eğitim İşlemlerinden Başvuruyu onayladıktan sonra aynı sayfada yer alan raporlardan Hizmetiçi Eğitim Başvuru Formu raporunu alarak kursiyerin diploma nüfus cüzdanı, Tezsiz Yüksek lisans veya Pedogojik Formasyon belgesi, Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını ), Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, En az 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını ), gösterir belge ile görevlendirme onaylarını (“özel alan kredisinden az olmamak üzere Bakanlıkça düzenlenecek hizmetiçi eğitim kursuna katılması kaydıyla”) şeklinde şerh düşülmüş olacak bu belgeleri bulundukları ilin İl Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

Belgeleri eksik olan veya yukarıda belirtilen alanlara ait diploması bulunmayan kursiyerlerin evrakları işleme alınmayacak, (kursa başlamış olsalar bile) başvuruları iptal edilecektir.

Şartları Taşımayan Bir Kişi Başvuru Yaparsa?

Şartları taşımadığı halde kursa katılmak için başvuru yapan kursiyerlerle ilgili iş ve işlemleri yürüten kurum müdürleri hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Bu kapsamda özel okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine atanan ve hizmetiçi eğitime alınacakların listesi 29/01/2015 tarihine kadar öncelikle idkgb@meb.gov.tr elektronik posta adresine ve aynı gün yazıyla Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

Bir yorum

  1. pdr olmazsa olmaz olmalı pdr olmazsa olmaz olmalı 16 Mart 2015

    Siz isterseniz herşey olur sayın Başbakan ım lütfen nisan da 40000 atama. Herkes bu müjdeyi bekliyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.