Türkiye Yazma Eserler Kurumu Yazma Eser Uzman Yardımcısı Alımı Yapacak

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Yazma Eser Uzman Yardımcılığı kadrolarına alım yapmak için yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı “yarışma sınavı” yapılacaktır.

 • Yazma Eser Uzman Yardımcısı (26 kişi) – En az dört yıllık lisans eğitimi veren kütüphanecilik, arşivcilik, bilgi ve belge yönetimi, Türk dili ve edebiyatı, Arap dili ve edebiyatı, Fars dili ve edebiyatı, tarih, ilahiyat fakültesi, Bilim Tarihi, Arapça Öğretmenliği, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, İngilizce İlahiyat, İslam ve Din Bilimleri, İslami İlimler, Karşılaştırmalı Edebiyat, Tarih Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölüm veya fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya bu alanlarda doktora yapmış olmak.

GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • Kütüphanecilik, arşivcilik, bilgi ve belge yönetimi, Türk dili ve edebiyatı, Arap dili ve edebiyatı, Fars dili ve edebiyatı, tarih, ilahiyat fakültesi, Bilim Tarihi, Arapça Öğretmenliği, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, İngilizce İlahiyat, İslam ve Din Bilimleri, İslami İlimler, Karşılaştırmalı Edebiyat, Sosyoloji, Tarih Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölüm veya fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya bu alanlarda doktora yapmış olmak,
 • Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
 • Son başvuru tarihi itibarıyla ÖSYM tarafından 2018-2019 yıllarında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP-1, KPSSP-2, KPSSP-3, KPSSP-4, KPSSP-5, KPSSP-6, KPSSP-7, KPSSP-8 puan türlerinin birinden en az altmış (60) puan almış olmak.
 • Başkanlıkça ihtiyaç öncelikli dil olarak kararlaştırılan İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça ve Farsça dillerinden herhangi birinden KPDS-YDS’den (C) düzeyinde ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen sınavlardan eşdeğer seviyede puan almış olmak, şartları aranır.

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER VE BAŞVURU ŞEKLİ

 • Uzman yardımcılığı yarışma sınavına katılabilmek için Başkanlık internet sayfasından temin edilerek doldurulacak başvuru formu ile birlikte aşağıda yer alan belgelerin 30.01.2020-14.02.2020 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlık Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir.
 • KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,
 • Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylanmış örneği,
 • KPDS-YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen sınavlardan eşdeğer seviyede puan almış olanların sonuç belgesi aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği,
 • İki adet vesikalık fotoğraf (4,5×6 cm), e) Adayın özgeçmişi.

İLETİŞİM

Yazışma adresi: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Süleymaniye Mah. Kanuni Medresesi Sok. No:1 Fatih/İstanbul e-mail : ikdh@yek.gov.tr Telefon : (0212) 514 46 36 Fax : (0212) 514 46 37

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.