Yönerge

Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi, 23/09/2014 tarih ve 4145909 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmişti.
Bu kurslar önceden Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılıyordu.
Şimdi bu yönerge ile milli eğitim müdürlüklerine bağlandı.
MEB’e bağlı okullarda 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren sınavlara hazırlık formatında hafta sonu kursları yapılacak.
Millî Eğitim Bakanlığı Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesinde yapılacak değişikliklerin ardından Ekim ayından itibaren okullardaki kurslar başladı.
Hafta sonu kurslarında TEOG, PYBS,YGS,LYS gibi sınavlara yönelik dersler verilecek.
Kursları ise MEB’in kadrolu öğretmenleri verecek.
Türkçe, İlköğretim Matematik, Din Kültürü, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Fen ve Teknoloji öğretmenleri ile Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü öğretmenleri kurs verebilecektir.
Haftada 10 Saate Kadar Ek Ders Verilebilmektedir!
Azamî ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere verilecek bu kurslar.
Öğretmenler Ne Kadar Ek Ders Ücreti Alabilecek?
Hafta sonu kurslarında görev alacak öğretmenlere ek ders ücreti verilecek.
Öğretmenler, haftada 10 saate kadar , ayda 40 saate kadar derse girebilecektir.
Ayda 8 saat kurs veren öğretmenin ek ders ücreti: 77 TL
Ayda 16 saat kurs veren öğretmenin ek ders ücreti: 155 TL
Ayda 24 saat kurs veren öğretmenin ek ders ücreti: 233 TL
Ayda 32 saat kurs veren öğretmenin ek ders ücreti: 311 TL
Ayda 40 saat kurs veren öğretmenin ek ders ücreti: 389 TL
Benim bunlardan ziyade bazı bölgelerde,kırsalda dikkatimi çeken şey sistemin geçici olarak görevlendirdiği bazı okul müdürlerinin kendilerine yani mensubu bulunduğu yandaş sendikalarına yakın öğretmenleri el altından kurs açmaları için sessiz sedasız bir şekilde kendilerini feda(!) etmeleri bu uğurda.
Fakat bu fedakarlığın karşılığı güzel,hem sendikalısına hizmet hemde kendisine.
“Okul yöneticileri de kurs ücreti alacak.”Hizmet aşkı bu olsa gerek.
Bu yönergede çok ilginç bir madde var dikkat çeken ve birazda beni düşündüren.
Yönergenin 11.maddesinin 2.bendinde bulunan:” (2) Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, ders yılı başında millî eğitim müdürlüğüne başvururlar.
Başvuru yapan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak öncelikle; bilgi ve tecrübesi ile branşında temayüz etmiş, çevresi ile iyi ilişkiler kurabilen öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerine hâkim, teknolojik araç-gereçleri eğitim ortamında kullanabilenler komisyon tarafından seçilir. Kurslarda belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden de görevlendirme yapılabilir. Kursta görevlendirilecek öğretmen sayısının yetersiz olması halinde millî eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınır.
Bu komisyon hangi komisyon olacak ?
Hiç görmedikleri ve tanımadıkları okul müdürlerini kendileri gibi düşünmedikleri için değerlendirmeye almayan ,önlerine konan bir listeyi birilerinin görüşleri doğrultusunda değerlendiren komisyon mu olacak yine ?
Bence bu komisyonları bu 11.maddeye göre bir değerlendirmeye almak gerek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.