2014 EKPSS’ye Göre 150 Kontenjana Öğretmen Alınacak

Bakanlığın internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, 2014-EKPSS’ye katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre 150 kontenjana öğretmen alınacak.

Atamalar 07 Şubat 2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 17 Nisan 2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak. Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilenlerin dışında şu şartları da taşıması gerekiyor:

– Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacak.),

– Lisans mezuniyeti, Talim ve Terbiye Kurulu’nun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına uygun olmak,

– Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak,

– Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

– 2014 yılında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) katılmış olmak,

– Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

– Öğretmenliğe daha önce atandığı halde görevine başlamamış olanlar bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

– Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak, özel şartları aranacak.

Adaylar, başvurularını http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formunu doldurarak 7-11 Aralık 2015 tarihleri arasında yapabilir. Başvuru formunun çıktısının, istenen belgelerle birlikte il milli eğitim müdürlüklerine onaylatılması gerekiyor.

Başvuruda adaylardan, lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, pedagojik formasyon ve 2014 yılı EKPSS sonuç belgesi ile engelli sağlık kurulu raporu istenecek. Ayrıca, halen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışıp çalışmadıklarına ilişkin beyanları alınacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.