2016 MEB Yönetici Atama Sınavı

2016 meb yönetici atama, 2016 müdürlük sınavı, 2016 meb müdür yardımcılığı sınavı, meb, öğretmen, milli eğitim bakanlığı yönetici atama, meb müdür baş yardımcılığı sınavı

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni yönetici atama yönetmeliğini çıkardı. Şu an merak edilen konular okul müdürlerinin, yöneticilerin nasıl atanacağı, kriterlerin neler olacağı konusu. 6 Ekim 2015 tarihinde bu yönetmelik, 29494 Sayılı Resmi Gazete  sayısında yayınlandı. Doğal olarak bu yönetmelikten sonra birtakım farklılıklar, yenilikler meydana geldi. Şimdi hep beraber bu yenilikleri ve yönetmeliği biraz inceleyelim.

Yeni yönetici yönetmeliğine göz atacak olursak birtakım değişiklikler yaşandığını söyleyebiliriz. Örneğin ilk fark edilen değişiklik, okul müdürü teklifi ile atanan Müdür yardımcılığı için merkezi sınav şartının getirilmesi oldu. Yani bu yönetmelik sayesinde yönetici pozisyonunda müdür yardımcılığı sınavı düzenlenecek ve bu yazılı sınav sonucuna göre işlemler yürütülecektir. Müdür yardımcılığı soruları ise 100 soruyu içeriyor. Bu yazılı sınavların sonuçlarına göre de atamalar gerçekleşiyor diyebiliriz. Müdürlüğe görevlendirme konusuna gelecek olursak da bu pozisyon,  müdürlük, müdür başyardımcısı, müdür yardımcılığı yapmış olanlar arasından seçilecek ve sözlü bir sınav gerçekleşecektir diyebiliriz. Müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında 8 yıllık görev süresi dolanlar ve belli şartları taşıyanlar arasından müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilecek kişiler de bakanlık tarafında veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan test sınavıyla değerlendirilecekler.

Atama Sınavında Başarılı Olanlar Nasıl Belirleniyor?

Bu sınavda 100 üstünden 70 ve üzerinde puan alan kişiler başarılı olarak sayılacaklar. Yazılı sınav sonuçları, kesin sonuçlar ilan edildikten sonra en fazla 1 yıllık bir süreyle yani bir sonraki sınava kadar geçerli sayılacak. Yazılı sınav sonuçları da sınav yapıldıktan sonra en geç 30 gün içinde bakanlık sitesinde duyurulacak. Sınava katılanlar için sonuçlar açıklandıktan sonra en geç 5 iş günü içinde itiraz etme hakkı verilecek. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından en geç 10 iş günü içinde incelenerek karara bağlanmak zorundadır. Daha sonra da bu birim, adayı bilgilendirme sürecinden de sorumludur. Müdür yardımcısı olarak görev yapmak isteyen adaylar en çok 20 kuruma başvuru yapabilecekler. Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcılığı konumunda görev yapmak için başvuran adaylar da puan üstünlüklerine göre çeşitli eğitim kurumlarına yerleştirilecekler. Eşit puan alana adaylar için de yöneticilikteki hizmet süresi ve hizmet puanı kriter olarak kabul edilecek.  Eşitlik devam ederse de adaylar kura yoluyla belirlenecek.

Sınav Konuları ve Tarihi

Müdür yardımcılığı ve müdür baş yardımcılığı sınavı konularına göz atmak gerekirse yüzdelik olarak;

  1. a) Türkçe-dil bilgisi: %10,
  2. b) Genel kültür: % 10,
  3. c) Resmî yazışma kuralları: % 4,

ç) Halkla ilişkiler ve iletişim becerileri: % 4,

  1. d) Okul Yönetimi: % 4,
  2. e) Yönetimde insan ilişkileri: % 4,
  3. f) Okul geliştirme: % 4,
  4. g) Eğitim ve öğretimde etik: % 5,

ğ) Türk idare sistemi ve protokol kuralları: % 5,

h) Mevzuat (T.C. Anayasası, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname): % 50.

3 yorum

  1. Özellikle yetiştirme kursları sonrasında umarım Meb okullar için idareci bulabilir.

    1. haklısın kardeşim. saat 22:30 halen okuldayız. öğretmen hakkıdır ücretini alacak. buradan kalkıp 60 km sonra eve gedeceğiz. mazot cabası. yöneticiye hava gazı. son idareciliğim. başka yok.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.