2016 Müdür Yardımcılığı 4483 Sayılı Kanun Özeti

2016 Müdür Yardımcılığı Sınavı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 4483 Ders Notları

Bilindiği üzere 20 Mart 2016 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Müdür Yardımcılığı sınavı yapılacak. Öncelikle konuların soru sayılarının yüzdelik dağılımlarına bakalım. Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere %50 ile en çok soru kanunlardan gelecek. Uzun ve zor olan kanunlar konusunu başlıklar altında özet şeklinde sizlere paylaşıyoruz. Bu makalemizde Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 4483 özetini vereceğiz.

1- T.C. ANAYASASI
2- 657 DEVLET MEMURLARI KANUNU
3- 222 İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU
4- 1739 MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU
5- 3071 DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN
6- 4483 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HK. KANUN
7- 4688 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU
8- 4982 BİLGİ EDİNME KANUNU
9- 5018 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUN
10- 5442 İL İDARESİ KANUNU
11- 652 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HK. KHK

(Buraya Kadar Olan Kısım % 50)

12- RESMİ YAZIŞMA KURALLARI % 4

13- HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM BECERİLERİ % 4

14- OKUL YÖNETİMİ % 4

15- YÖNETİMDE İNSAN İLİŞKİLERİ % 4

16- OKUL GELİŞTİRME % 4

17- EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ETİK % 5

18- TÜRK İDARE SİSTEMİ VE PROTOKOL KURALLARI % 5

19- GENEL KÜLTÜR % 10

20- TÜRKÇE % 10

Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 4483

Kanun amacı

 • Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevi sebebi ile işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili mercileri belirtmek ve izlenecek usulü düzenlemektir.
 • Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali genel hükümlere tabiidir.
 • Dişilin hükümleri saklıdır.

Olayın yetkili mercie iletilmesi

 • İhbar veya şikayet alındığında cumhuriyet başsavcıları toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali olan delilleri sadece toplarlar.
 • Memurun ifadesine başvurmadan evrakın bir örneğini ilgili makama göndererek soruşturma izni isterler.

İşleme konulacak ihbar ve şikayetler

 • İhbar ve şikayetlerin işleme konulması için
 • Soyut ve genel nitelikte olmaması
 • Kişi veya olay belirtilmesi
 • İddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayanması
 • İhbar ve şikayet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru adı soyadı ve imzası ile iş veya ikametgah adresinin bulunması zorunludur.
 • İhbarlar şüpheye mahal vermeyecek belgelerle ortaya konulmuş olması halinde ad soyad imza vb bilgilere ihtiyaç duyulmaz.
 • Şikâyetçilerin kimlik bilgileri zorunlu olarak gizli tutulur.

SORUŞTURMAYA İZİN VERMEYE YETKİLİ MERCİİLER

 1. KAYMAKAM
 • İlçede görevli memur ve diğer görevli kamu personeli
 • İlçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclis üyeleri
 • İlçeye bağlı köy ve mahalle muhtarları hakkında.
 1. VALİ
 • İlde ve merkezi ilçede görevli memurları ve diğer kamu görevlileri
 • Merkez ilçede ki belde belediye başkanları ve belde belediye meclis üyeleri
 • Merkez ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarı hakkında
 1. GÖREV YAPTIKLARI İLİN VALİSİ
 • Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında
 1. KURULUŞUN EN ÜST İDARİ AMİRİ
 • Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan diğer memur ve kamu görevlileri hakkında
 1. BAŞBAKAN VEYA İLGİLİ BAKAN
 • Bakanlar kurulu kararı ile atananlar
 • Başbakanlık veya bakanlıklar ile merkez teşkilatında görevli olup ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında
 1. TBMM GENEL SEKRETERİ
 • TBMM de görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında.
 1. TBMM BAŞKANI
 • TBMM genel sekreteri ve yardımcıları hakkında
 1. Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri
 • CB görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında.
 1. CUMHURBAŞKANI
 • CB genel sekreteri hakkında.
 1. İÇ İŞLERİ BAKANI
 • Büyükşehir belediye başkanı
 • İl ve ilçe belediye başkanları
 • Büyükşehir il ve ilçe belediye meclis üyeleri
 • İl genel meclis üyeleri

Ön incelemede görevlendirileceklerin belirlenmesi

 • İzin vermeye yetkili mercii tarafından bizzat yapılabilir.
 • Yetkili mercii tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılabilir.
 • Yetkili mercii tarafından inceleme yapılanın üstü konumundaki memur ve kamu görevlilerinden biri veya bir kaçına yaptırılabilir
 • Başka bir kamu kurum veya kuruluşunun elemanlarına da yaptırılabilir.
 • Ön inceleme ile görevlendirilen kişiler birden fazla ise içlerinden biri başkan olarak seçilir.

Başka mercilerin ön incelemesinden görevlendirilmeyecekler

 • Yargı mensupları
 • Yargı kuruluşunda çalışanlar
 • Askerler

Not: Bu kanunda hüküm bulunmayan hususlarda ceza muhakemeleri usulü kanuna göre işlem yapılabilir.

Ön incelemede süre

 • 30 gün kanun kapsamında suçun işlenildiğinin öğrenildiği tarihten itibaren ön inceleme dahil 30 gün içinde verilir.
 • 15 gün zorunlu hallerde bu süre 15 günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir.

Soruşturma izninin kapsamı

 • Soruşturma ile ilgili olay ve kanundan tamamen ayrı veya farklı bir suç olarak nitelendirilecek bir fiil oraya çıktığında yeniden izin alınmalıdır.
 • Suçun hukuki niteliğinin değişmesi yeniden izin alınmasını gerektirmez

İtiraz süresi

 • Her türlü itiraz süresi 10 gündür. Yetkili mercilerin kararından itibaren

Karara karşı itiraz edilecek mahkemeler

 • Danıştay ikinci dairesi:

İtirazlar incelenir.3 ay içinde karar bağlanır. Verilen karar kesindir.

Bakanlar kurulu kararı ile atananlar

Başbakanlık ve bakanlıklar ile merkez teşkilatında görevli olup ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında

TBMM de görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında

TBMM genel sekreteri ve yardımcıları hakkında

CB de görevli memurlar

Büyükşehir belediye başkanlığı

İl ve ilçe belediye başkanları hakkında.

 • Bölge idare mahkemesi

İlçede görevli memur ve diğer kamu görevlileri

İlçelerde ki belde belediye başkanları ve belde belediye meclis üyeleri

İlçeye bağlı köy ve mahalle muhtarları

İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri

Merkez ilçelerde ki belde belediye başkanları ve belde belediye meclis üyeleri

Merkez ilçeye bağlı köy ve muhtarları

Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar.

Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlardan görev yapan diğer memur ve kamu görevlileri hakkındakilere.

Not: itirazlar öncelikle incelenir. 3 ay içinde karar verilir.

İştirak halinde işlenen suçlar

 • Memur olmayan memur olanla
 • Ast memur üst memurla aynı mahkemede yargılanır.

Soruşturulma iznin gönderileceği merci

 • Soruşturma izni kesinleştikten sonra derhal yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.

Hazırlık soruşturması yapacak merciiler

 • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Vekili

CB genel sekreterleri

TBMM genel sekreterleri

Müsteşar ve Valiler

 • İl Cumhuriyet Başsavcısı veya Vekili

Kaymakamlar

Hazırlık soruşturması sırasında Hakim kararının alınmasını gerektiren hususlarda

 • Yargıtay : CB genel sekreteri TBMM genel sekreteri Müsteşarlar Valiler
 • İl asliye Ceza Mahkemesi : kaymakamlar
 • Sulh ceza mahkemeleri : Diğerleri hakkında.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.