2016 Sözleşmeli Öğretmenlik İstihdamı Yönetmeliği Detayları

3 Ağustos 2016 tarih ve 29790 sayı ile resmi gazetede sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin yönetmeli yayınlandı. Yönetmelik oldukça uzun olduğu için bunun yerine önemli olan konu başlıklarını içerikleri almanın daha iyi olacağını düşünerek dikkat çekici hususları sizler için derledik.

2016 Sözleşmeli Öğretmenlik İstihdamına İlişkin Yönetmelikde Dikkat Edilecek Hususlar

–> KPSS sonucunda her branş için oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, branşlar için belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılacak.

–> Sözlü sınavda 100 puan üzerinden 60 ve üzerinde puan alanlardan sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunanların atamaları, “Sözlü Sınav Puanı Üstünlüğüne” göre tercihleri de dikkate alınarak ilan edilen kontenjanlar dâhilinde elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Puan eşitliği hâlinde KPSS puanı üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

–> Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği 4 yıllık çalışma süresini tamamlayarak adaylık sürecinde başarılı olanlar, talepleri halinde görev yaptıkları eğitim kurumunda öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az 2 yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.

–> Sözleşmeli Öğretmenler görev yaptıkları yerde İsteğe Bağlı Yer Değişikliği talebinde bulunamazlar.

–> Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan başarılı sayılsa da 60 ve üzerinde puan alan herkes atanamayacak. Çünkü atamalar, Sözlü Sınav Puan Üstünlüğüne göre en yüksek puandan başlanarak kontenjan sayısına kadar devam edecek.

–> Sözleşmeli Öğretmenlik Atamaları, kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelere (Toplam 50 İl) yapılacak.

–> Sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına Şubat döneminde atama yapılacak. Ancak Bakanlıkça gerekli görüldüğü hâllerde bu dönem dışında da atama yapılabilir.

–> Sözlü sınav komisyonu; 1 başkan ve 2 asıl olmak üzere toplam 3 üyeden oluşacak. Öğretmenin Sözlü Sınav Başarı puanı, her üyenin verdiği puanın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacak.

–> Sözlü sınav değerlendirmeleri 100 puan üzerinden yapılacak.

–> Sözlü Sınav Konuları ve Ağırlıkları Şu Şekilde Olacak:
a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü: (%25)
b) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti: (%25)
c) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı: (%25)
ç) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri: (%25)

–> Sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasını takiben duyuruda belirtilen süre içinde sınava girilen sınav merkezinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüğüne itiraz edilebilir. Bu itirazlar sözlü sınav komisyonunca incelenerek oy çokluğu ile karara bağlanır. İtiraz sonuçları, ilgili il millî eğitim müdürlüklerince itiraz sahiplerine duyurulur.

–> Sözleşmeli öğretmenlik tercihlerinde en fazla 20 tane tercih hakkı vardır. Adaylar başvurularında, tercihleri dışına atanmayı kabul edip etmediklerini de belirterek isteklerine göre 21.tercihlerini açık ya da kapalı tutabilecek.

–> Atamalar, İl ve İlçeye yapılabileceği gibi doğrudan eğitim kurumlarına da yapılabilir. İl/İlçe emrine atama yapılması hâlinde sözleşmeli öğretmenlerin görev yerleri, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince alanında ihtiyaç bulunan eğitim kurumları olacak şekilde belirlenir.

–> Ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler ile ilgili İL/İLÇE millî eğitim müdürleri arasında sözleşme imzalanır.

–> Sözleşmeli Öğretmenlerden her yıl yapılacak performans değerlendirmesinde başarılı olamayanların sözleşmeleri tek taraflı feshedilir.

–> Sözleşmeli öğretmenler, 1 ay önceden yazılı ihbar ile sözleşmeyi tek taraflı feshederek kadrolu öğretmenliğe başvuru yapabilir.

–> Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli öğretmenlerin pozisyonu saklı tutulur ve bunlar istekleri hâlinde ayrıldıkları eğitim kurumunda yeniden hizmete alınır.

–> Herhangi bir sebeple ihtiyaç fazlası konumda bulunan sözleşmeli öğretmenler, istekleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atamaya esas puan üstünlüğüne göre il içinde alanlarına uygun eğitim kurumlarına valiliklerce atanır. Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, görev yaptıkları il içinde alanında ihtiyaç olmaması ya da öğretmenlerin bu fıkraya göre yapılması öngörülen görev yeri değişikliğini kabul etmemeleri hâlinde sona erer.

–> Sözleşmeli öğretmenlerin malî hakları ile ilgili iş ve işlemler Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre yapılır.

–> Sözleşmeli öğretmenler yarıyıl ve yaz tatillerinde izinli sayılır. Ayırca hastalık ve diğer mazeret izinleri hakları da mevcuttur

–> Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşme süreleri 1 yıllık yapılır. Bir yılın sonunda sözleşmesi feshedilmeyenlerin sözleşme süreleri takip eden yıl için de geçerlidir. Bu süre 4 yılı geçemez.

Aklınıza takılan soruları bu haberin altına yorum yaparak sorabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.