2017 Yılında Eğitim Alanında Bizleri Neler Bekliyor?

Bakanlar Kurulu’nun 30 Ekim Pazar günü Resmi Gazete’de yayımlanan “2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı Eki”nde Milli Eğitim Bakanlığı’nın diğer bakanlıklar ve kurumlarla yapacağı işbirliği çerçevesinde yürütülecek politikalara ve bu kapsamda alınacak tedbirlere yer verildi.

Buna göre okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar eğitimde yapılacak reformaların yol haritası çizildi. Bu değişikleri şu başlıklar altında toplayabiliriz:

  •  Öğrencilerin üzerindeki sınav baskısını azaltmak için yükseköğretime geçiş sınavlarının yılda birden fazla kez yapılması.
  • Öğretmenlere performans değerlendirmesinin yapılması
  • Deneyimli öğretmenlerin dezavantajlı bölgelerde görev yapmaları özendirilecek. Bunu için ücret belirlenecek.
  • Her kademede tekli eğitime geçilmesi için fiziki alt yapı olanakları artırılacak.
  • 4 ve 5 yaş grubunda %49 olan okul öncesi eğitim oranının %100 e çıkarılması için imkanları kısıtlı ailelere destek verilecek.
  • Devamsızlık ve terk oranının düşürülmesi için öğrencilerin risk durumları analiz edilecek çözüm üretilecek.
  • Kız öğrenciler için pansiyon yapımına ağırlık verilecek.
  • 5. sınıflarda hazırlık sınıfı uygulaması getirilecek. Müfredat yabancı dil derslerine ağırlık verecek.

Yukarıda özetlediğimiz maddelerden anlaşılacağı üzere 2017 yılında ingilizce ve okul öncesi öğretmenliği branşlarında öğretmen ihtiyacı artacak. Bu da muhtemel Şubat atamasında bu iki branşın kontenjanlarının fazla olacağı anlamına geliyor.
buy windows 10 education

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.