Aday Öğretmenlik Sınav Kılavuzu, Yazılı ve Sözlü Sınav Soruları

Aday öğretmen sınav kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Aday öğretmenler asil öğretmenliğe geçerlerken bu kılavuz doğrultusunda çalışmalar yürütülecektir. Aşağıda belirttiğimiz ilgili yönetmelik sayesinde konuya hakim olabilirsiniz.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 43. Maddesi gereğince oluşturulan 17 Nisan 2015 tarih ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği“ hükümleri ile 07 Ocak 2016 tarih ve 212873 sayılı Bakanlık Makam Onayı gereğince aday öğretmenlere yazılı ve sözlü sınav yapılacak.

Sınava giriş şartlarını taşıyan adayların başvuruları alınmaksızın doğrudan giriş belgeleri düzenlenerek sınava alınacaklar.

Asli Öğretmenliğe Geçiş Yazılı Sınavı 19 Mart 2016 Cumartesi Günü Saat: 10.00’da 81 il merkezinde yapılacak. Yazılı Sınava giren adaylar 21/03/2016 – 15/04/2016 tarihleri arasında yazılı sınava girdiği illerde sözlü sınava girecekler.

Yazılı ve Sözlü Sınav soruları ve konu dağılımı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı kılavuza göre aday öğretmenler yazılı sınavın yanı sıra sözlü sınava da tabi tutulacak.

Yazılı ve sözlü sınavda sorulacak soruların dağılımı ve hangi konulardan geleceği hakkında mebajans.net sizlere soru ve konu dağılımlarını hazırladı, işte detaylar;

Yazılı Sınav Konuları;

 1. 657 ve 4483 sayılı kanunlar (%20),
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu- ( kısım 8 ve 9 hariç )
 3. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında

Kanun

 1. Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30),
 2. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
 3. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Hükmünde Kararname

 1. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
 2. Görevin gerektirdiği diğer mevzuat
 3. a) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
 4. b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu
 5. c) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
 6. d) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
 7. e) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
 8. f) Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal

Etkinlikler Yönetmeliği

 1. g) Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri

Yönetmeliği

 1. h) Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi
 2. Öğretmenlik uygulamaları (%50).
 3. Eğitim öğretimin planlanması,
 4. Öğrenme ortamları,
 5. Sınıf yönetimi,
 6. Öğretim yöntem ve teknikleri,
 7. Ölçme ve değerlendirme.

Sözlü Sınav Konuları;

1) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü

2) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti

3) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

4) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri

Sınava girecek olan aday öğretmenlere şimdiden başarılar dileriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.