Başbakanlık Ulusal Siber Güvenliği Sağlamak için KamuNet Genelgesi Yayımladı

3 Aralık 2016 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelge ile Ulusal Siber Güvenlik sağlanması amaçlanmaktadır. Özellikle FETÖ-PDY ile mücadele için ulusal güvenliğe önem verilirken devlet kurumlarının yazışmalarının daha güvenli olması için kurumlar arası bir iletişim ağı kurulması kararlaştırıldı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanacak KamuNet iletişim ağı ile tüm kamu kurumlarının iletişimi sağlanacak. Bu sayede kamu ile ilgili belge ve bilgilerin açıktan paylaşılması engellenmiş olacak.

Başbakanlık tarafından yayımlanan genelgenin tam metni aşağıdadır.

Konu : Kamu Kurum ve Kuruluşlarının KamuNet’e dahil edilmesi

GENELGE
2016/28

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bilgi teknolojileri üzerinden sağlanan her türlü hizmet, işlem ve veri ile bunların sunumunda yer alan sistemlerin güvenliğinin sağlanmasına ve gizliliğinin korunmasına yönelik tedbirlerin alınması ve bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin kritik altyapıların işletiminde yer alan gerçek ve tüzel kişilerce uyulması gerekli usul ve esasları düzenlemek amacıyla, 2012/3842 sayılı “Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar” 20 Ekim 2012 tarih ve 28447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu karar uyarınca siber güvenlikle ilgili olarak alınacak önlemleri belirlemek, hazırlanan plan, program, rapor, usul, esas ve standartları onaylamak ve bunların uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla “Siber Güvenlik Kurulu” kurulmuştur.

Siber Güvenlik Kurulu kararları kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının daha güvenli bir ağ üzerindenhaberleşmeleri amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki veri iletişiminin kamu tarafından yeni güvenli bir altyapı sağlanıncaya kadar, kurumlar arası veri iletişiminin, internete kapalı, fiziksel ve siber saldırılara karşı daha güvenli sanal bir ağ üzerinden yapılarak siber güvenlik risklerinin azaltılması, kurumlar arası iletişimde standart sağlanması, ortak uygulamalar için uygun alt yapının oluşturulması, planlanan ortak veri merkezi/merkezlerinin dahil edilmesi, e-Devlet uygulamalarının güvenli olarak ortak kullanılabilmesi, kamu kurumlan arasında mevcut durumda internet üzerinden gerçekleştirilen bulut uygulamalarının internetten bağımsız daha güvenli olarak sağlanması amacıyla Kamu Sanal Ağı (KamuNet)’nm kurulmasına karar verilmiştir. KamuNet’e ilişkin detaylı bilgiye www.udhb.gov.tr adresinden erişilebilmektedir.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Türk Telekom işbirliği ile imzalanan protokol çerçevesinde yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanması ve ulusal siber güvenliğin sağlanması adına önem verilen bu projenin en kısa süre içerisinde tamamlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerekli hassasiyetin gösterilerek KamuNet ağına dahil olunması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Binali YILDIRIM
Başbakan

İlişkili web sayfası adresi http://www.udhb.gov.tr/h-12-siber-guvenlik.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.