Danıştay İLKSAN Üyeliğinden Çıkış Maddesini Durdurdu

Danıştay İlksan maddesini durdurdu

2016 – 2017 toplu sözleşmesi 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe giren maddelerden bir tanesi de zorunlu İLKSAN üyeliğini ihtiyari hale getiren madde idi.

Tartışılan madde şu şekilde:

İLKSAN üyeliği

Madde 9- (1) Mevcut üyeler dahil olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına atananlardan 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayılı Kanunun 11 inci maddesi kapsamında bulunanlar bakımından İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) üyeliği ihtiyaridir.”

Ancak, İLKSAN tarafından açılan davada, bu maddenin yürürlüğü durdurulmuştur. Danıştay 17. Dairesi bu düzenlemenin toplu sözleşme konusu olmayacağını belirtmiştir.

İlksan Üyeliğinden Çıkmak Hayal Oldu

Çalışma Bakanlığı’nın bu karara karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz başvurusunda bulunması ihtimal dâhilinde görünüyor. İtiraz başvurusu hakkında karar verildiğinde, durum netliğe kavuşmuş olacaktır. Fakat itiraz başvurusu karara bağlanana kadar, toplu sözleşme hükmünün 9. maddesinin yürürlüğü durdurulmuştur. Yani bu maddeye dayanarak, öğretmenler zorunlu üyelikten çıkamayacaktır.

MEB ve İlksan mahkemenin nihai kararını beklememesi sebebiyle tepkilere hedef oldu. İLKSAN’nın getirilerinin çok düşük olması, Bireysel Emeklilik Sisteminin dahi daha avantajlı olmasına rağmen hala sınıf öğretmenlerinin çeşitli yollarda üyeliğe zorlanması akıllara çıkar çatışmalarını getiriyor. İLKSAN’nın ömrünün uzatılmaya çalışıldığı iddialar arasında, buna karşın İLKSAN yöneticileri “İLKSAN bugün kapanırsa bütün üyelerinin parasını ödeyecek maddi güce sahiptir” açıklamasını yaptı. İhtiyari üyeliğe karşı çıkan İLKSAN öğretmenlerin tepkisini bu açıklamasıyla da toplamaya devam etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.