Dezavantajlı ve Roman Öğrenciler için AB Projesi

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüyle Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Sağlık bakanlığı ortaklığıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinatörlüğünde 2015 yılı kasım ayında Avrupa Birliği katılım öncesi mali yardım kapsamında yürütülen proje “Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Projesi” olarak adlandırılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı bu proje ile dezavantajlı ve roman öğrencilerin okula devamının sağlanması ve gereken eğitimlerin alınabilmesi, yeteneklerin geliştirilmesi sağlamayı amaçlıyor.

Bu projenin ana kitlesi olarak ise maddi durumu olmayan veya maddi durumunun azalması riski ile karşı karşıya olan dezavantajlı öğrenciler ile roman kökenli öğrencileri çoğunlukla bulunduğu gecekondu bölgesinde yaşayanları ve yerleşik hayata geçmeyip göçebe olarak sürekli yer değiştiren öğrencileri kapsamaktadır.

Proje merkezi olarak Ankara seçilirken Adana, Balıkesir, Hatay, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa, Mersin ve Tekirdağ illerinde de proje uygulamaya konulacaktır. Bu proje sayesinde Romanlara her alanda daha iyi hizmet sunulacağı düşünülmektedir.

Projenin yürütülmesi kararlaştırılan illerde “Sosyal Hizmet Koordinasyon Birimi oluşturulacak ve bu birimlere bir yerel sosyal hizmetler koordinatörü ve yine 20 sosyal hizmet koordinasyon birimine roman arabulucular istihdam edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığında projenin uygulama süresi 2 yıl olarak belirlendi. Bu 2 yıl içerisinde 12 pilot ilde toplam 44 okulda çeşitli faaliyetler yürütülecek.Bu 44 okul seçiminde Roman öğrencilerin yoğunlukla bulunduğu bölgelerdeki okullar seçilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.