İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İlkokullar da Destekleme ve Yetiştirme Kursu Açabilecek

Daha önceleri sadece Lise ve Ortaokullarda açılabilen Destekleme ve Yetiştirme kursları yapılan madde değişikliği ile artık ilkokullarda da açılabilecek.

Dershanelerin kapatılmasından sonra Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrencilere ücretsiz olarak Destekleme ve Yetiştirme kursları verileme başlandı.

Öğretmenlere kursları cazip hale getirmek için ek hizmet puanı ve kurs verilen ders başına 2 kat ek ders verildi.

İlkokul öğretmenleri bu durumdan yararlanamıyorlardı. Milli Eğitim Bakanlığının Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Telafi eğitimi başlıklı 33. maddesinin 2. fıkrasında yaptığı ve 16.06.2016 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle İlkokullara destekleme ve yetiştirme kursu açma yolu açılmış oldu.

Aşağıda değişen 33. maddenin eski ve yeni hali birlikte verilmiştir

MADDENİN ESKİ HALİ

Telafi eğitimi ve yetiştirme programı MADDE 33:

(1) İlköğretim kurumlarında; eğitim ve öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum, sel, deprem, hastalık, elverişsiz hava şartları gibi nedenlerle il veya ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararı ile gerekli gördüğü ve mahalli mülkî idare amirinin onayladığı durumlarda okullarda eğitim ve öğretime ara verilir. Bu gibi durumlarda öğrencilerin derslerinde eksik kalan konularda telafisi için okul yönetimleri ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince gerekli önlemler alınır.

(2) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ders yılı içinde doğal afet, öğretmensizlik ve benzeri nedenlerle boş geçen dersler için yetiştirme programları uygulanır.

a) Yetiştirme programlarında görevlendirilecek öğretmenler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenir.

b) Bir dersin yetiştirme programı süresi, o dersin boş geçen ders saati toplamının yarısından az olamaz.

MADDENİN ŞİMDİKİ HALİ

Telafi eğitimi ve yetiştirme programı MADDE 33:

(1) İlköğretim kurumlarında; eğitim ve öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum, sel, deprem, hastalık, elverişsiz hava şartları gibi nedenlerle il veya ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararı ile gerekli gördüğü ve mahalli mülki idare amirinin onayladığı durumlarda okullarda eğitim ve öğretime ara verilir. Bu gibi durumlarda öğrencilerin derslerinde eksik kalan konularda telafisi için okul yönetimleri ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli önlemler alınır.

(2) İlköğretim kurumlarında, eğitim ve öğretim yılı içinde çeşitli nedenlerle boş geçen dersler ile ihtiyaç olması halinde mevsimlik tarım işçileri, göçer ve yarı göçer ailelerin çocukları ve ilkokullarda bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için yetiştirme kursu veya programları uygulanır.

a) Yetiştirme programlarında görevlendirilecek öğretmenler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenir.

b) Bir dersin yetiştirme programı süresi, o dersin boş geçen ders saati toplamının yarısından az olamaz.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.