İnsanlar Eğitime Muhtaç

İnsan, diğer varlıklar arasında eğitime ve öğretime en çok muhtaç olan canlıdır. Örneğin hayvanlar içgüdüleri ile doğduklarından kısa sürede çevreye uyum sağlamaktadırlar. Bu sebepten dolayı da eğitime ihtiyaç duymamaktadırlar. Öte yandan bir at yavrusu doğduktan kısa süre sonra ayağa kalkar ve yaşamı boyunca her hangi bir bakıma ihtiyacı olmadan hayatını idame ettirebiliyorlar. Ama yeni doğan bebekler oldukça aciz, bakıma ya da korunmaya ihtiyaç duymaktadırlar. Kendi başına hayatını sürdürmesi veya çevreye alışması son derece imkansız olmaktadır. Belirli bir zaman sonra dahi hatta hayat boyu bakıma, yardıma ya da eğitilmeye ihtiyaç duymaktadır. Özellikle insanlar şaşılacak derecede öğrenme yeteneğine sahiptir. Yani insanlar eğitime muhtaç varlıklardır.

Klasik Eğitimciler

İnsanların bu muhtaçlığı veya eğitilmeye mecbur olması bilgi, beceri ve tutumlarla donanmasını zorunlu kılan faktörlerdendir.  Fakat geçmişten günümüze insanın nasıl eğitilmesi gerektiği konusunda eğitim bilimcilerin farklı düşünceleri ya da geliştirdikleri ekolleri elbette ki olmuştur. Klasik eğitimciler, davranışçılığı baz alarak ödül veya ceza ile davranış değiştirmeyi kabul ediyorken çağdaş eğitimciler ise insanın ihtiyaçlarından hareketle ve benlik algısını bozmadan eğitilmesini öne sürmüşlerdir.

Çağdaş Eğitim Anlayışı

Modern çağın bizler sunduğu demokratikleşme anlayışı ile eğitime yeni boyut ve sorumluluklar yüklenmiştir. Disiplin ve cezanın yerine hoşgörü, sevgi, saygı, katılımcılık, özdenetim gibi kavramlar bulunmaktadır.  Günümüzün çağdaş eğitim anlayışı da bu şekildedir.

Aydın KARADENİZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.