KHK ile Memurluktan Çıkarılanların Yapamayacağı İşler Neler?

15 Temmuz 2016 ülkemizde başarısız bir darbe girişimi olarak tarihteki yerini aldı fakat etkileri hala sürmektedir. O gün başarısız olan darbe, milletin iradesinin ne kadar güçlü olduğunu ve halkın darbe istemeyip istikrar istediğinin göstergesi olmuştur.

Bundan dolayı bakanlar kurulu Olağanüstü Hal (OHAL) ilan etmişler ve darbe girişiminde bulunan FETÖ-PDY terör örgütü bağlantılı kişileri tespit ederek memur olanları kamu görevinden ihraç etmişlerdir. Bu memurluktan çıkarma işlemleri Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile gerçekleşmiştir. Haksız yere görevden alınanlar yine aynı şekilde KHK ile görevine geri dönmüştür.

OHAL kapsamında kamu görevinden ve meslekten çıkarılanlara, bazı işlerde ve görevlerde çalışamama yasağı da getirildi.

KHK ile İhraç Edilenlerin Yapamayacağı İşler Nelerdir?

Terör örgütlerine veya Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunan yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı (kavuşma, bitişme, birleşme) yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirildiği için kamu görevinden/meslekten çıkarılanlar;

  • Kamu hizmeti olarak değerlendirilen hiçbir görevde (doğrudan veya dolaylı şekilde) çalışamaz.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarında, hangi statüde olursa olsun (memur, işçi, sözleşmeli, geçici, ücretli vs) görev alamaz.
  • Varsa üzerlerinde bulunan mütevelli heyet üyeliği, kurul üyeliği, komisyon üyeliği, yönetim kurulu üyeliği, denetim kurulu üyeliği, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevlere devam edemez.
  • Meslekten çıkarılan yargı mensupları ile bu meslekten sayılanların dışında kalanlar, özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamaz.
  • Uhdelerinde taşıdıkları büyükelçi, vali gibi unvanları ve yüksek mahkeme başkan ve üyeliği, müsteşar, hâkim, savcı, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamayacak ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı haklardan yararlanamaz.

Özel sektörde çalışmalarında ve SGK işlemlerinde bir sıkıntı yaşanmamaktadır. 1 Eylül 2016 tarihinde yayımlanan ilk ihraç KHK’larında ihraç edilip şu anda SGK’lı olarak çalışanlar mevcuttur.

eskişehir medyum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.