Maaş Karşılığı Ders Saatini Dolduramayan, Ek Ders Alabilir Mi?

Maaş Karşılığı Ders Saatini Dolduramayan Meslek Dersi Öğretmeni, İşletmelerde Meslek Dersi Eğitimi Ek Dersini Alabilir Mi? Sitemizin sosyal medya hesabına maaş karşılığı ders saatini dolduramamış olmasına rağmen meslek lisesinde kendisinine verilmiş stajyer öğrencileri olduğundan onların takip işlemleri için kendisine ek ders verilip verilmeyeceği konusunda sitemize danışmıştır.

Ekibimiz tarafından ilgili yönetmelik bulunmuştur. Meslek lisesinde çalışıp maaş karşılığı ders saatini dolduramamış öğretmenler meslek dersi eğitimi ek dersini yüzyüze eğitim dışı sayıldığı için maaş karşılığı ders sayılamaz ve bundan dolayı ek dersini ayrıca alabilecektir. İlgili yönetmeli aşağıdadır. Son parağrafta gerekli olan cümle bulunmaktadır.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B.08.0.PGM.0.23.01.02.4-507/11707 27/02/2007

Konu : Ek ders ücreti

10. Kararın 15. MADDEsinde

İşletmelerde meslek eğitimi kapsamında yapılacak çalışmalar karşılığında ödenecek ek ders ücreti ödemeleri düzenlenmiştir.

Bu kapsamda yapılacak ödemelerin işletmelerde meslek eğitimi görevinin düzenlendiği Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği hükümleri ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğinden, konunun bu şekliyle ele alınmasında yarar görülmektedir.

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’nin 267’nci maddesinin birinci fıkrasında; “İşletmelerdeki meslekî eğitimin planlı olarak yürütülmesi, programa uygunluğunun izlenmesi, ortaya çıkabilecek sorunların belirlenmesi, öğrencilerin başarı, devam-devamsızlık ve disiplin durumlarının izlenmesi ve rehberlikte bulunulması amacıyla kurumda norm kadro içinde bulunan atamaya esas branşı atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenliği olan yönetici ve öğretmenlerden koordinatör öğretmen/öğretmenler görevlendirilir.

Genel kültür branşındaki yönetici ve öğretmenlere bu kapsamda görev verilmez…” hükmü yer almaktadır.

Yine aynı maddenin devamında koordinatör öğretmen görevlendirilmesinde dikkate alınacak esaslar belirlenmiş; söz konusu Yönetmeliğin 268’inci maddesinde de koordinatör öğretmenlerin görev ve sorumlulukları sayılmıştır.

Görüleceği gibi, yönetici ve öğretmenlere işletmelerde meslek eğitimi adı altında ders görevi verilmesi ve karşılığında ek ders ücreti ödenebilmesi; ancak sözü edilen Yönetmeliğin 267’nci maddesinde belirtilen esaslara göre görevlendirilmiş ve 268’inci maddesinde belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmiş olmaları durumunda mümkün olabilecektir.

Bu nedenle, işletmelerde meslek eğitimi kapsamında yukarıda belirtilen çerçevede görev yapmayan yöneticilerin, yönetim görevlerinin gereği olarak yürütmek durumunda oldukları bu kapsamdaki görevlere bağlı olarak işletmelerde meslek eğitimi adı altında ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmamaktadır.

Yine, yönetici ve öğretmenlere bu yönde verilecek ek ders görevinin okutabilecekleri azamî ek ders görevleri kapsamında verileceği göz önünde bulundurulması gereken diğer bir husus olacaktır.

Burada geçen “okutabilecekleri azamî ek ders görevleri kapsamında” ifadesinden ilgi Kararın 6’ncı maddesinde öngörülen ek ders görevi toplamı anlaşılacak ve bu yönde verilen ek ders görevleri ile mutat eğitim programlarında yerine getirilen ek ders görevlerinin toplamı meslek dersi öğretmenleri bakımından haftada 15 saati, atölye ve laboratuvar öğretmenleri bakımından haftada 24 saati geçemeyecektir.

İşletmelerde meslek eğitimi “yüz yüze eğitim” dışında tutulduğundan, bu kapsamdaki görevler aylık karşılığı ders görevinin doldurulmuş olup olmadığına bakılmaksızın ek ders ücreti karşılığında değerlendirilecektir.

Yukarıdaki kırmızı ile yazılan cümleye dayanarak meslek dersi öğretmeni olan ve maaş karşılığı ders saatini dolduramayan öğretmen bu durumuna bakılmaksızın ek ders ücretini almalıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.