O Öğretmenlere Teneffüs Hakkı Geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 05.01.2016 tarih ve 98638 Sayılı Yazısı ile özel eğitim öğretmenlerinin teneffüs hakkından faydalanması gerektiğini açıkladı.

İşte resmi yazının tamamı;

“Başiskele İlçesi   Bahçecik Seymen 8. Boru İlkokulu bünyesinde hafif düzeyde ve orta-ağır düzeyde olmak üzere iki özel eğitim sınıfında derse giren özel öğretim öğretmenlerine nöbet görevi verilemediği için teneffüslerde ve öğlen aralarında özel eğitim gerektiren öğrencilerle kimlerin ilgileneceği ve özel eğitim sınıf öğretmenlerinin bu konuda bir sorumluluklarının olup olmadığı hususunda tereddüte düşüldüğünü belirten ilgi yazınız ve ekleri Genel Müdürlüğümüzce incelenmiştir.

Özel eğitime ihtiyacı olan ve ayrı bir sınıfta eğitim almaları uygun bulunan bireylerin yetersizliği olmayan akranları ile birarada eğitim görmeleri amacıyla her tür ve kademedeki resmi ve özel okul ve kurumlarda, özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda milli eğitim müdürlükleri tarafından özel eğitim sınıfları açılmaktadır. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda özel eğitim sınıfında eğitimlerini sürdüren öğrencilerin yetersizliği olmayan akranları ile bazı ders ve sosyal etkinlikleri bir arada yapmayı sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılması, akranlarıyla bir arada bulunduğu ders, yemek ve diğer etkinlik saatlerinde sosyal uyumlarına yönelik düzenlemeler yapılarak koruyucu tedbirler alınması gerekmektedir.

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri gereği özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yetersizlik türü ve özelliklerinden dolayı ders dışı zamanlarda da öğretmenlerin özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerle ilgilenmesi, diğer akranlarıyla sosyal uyumlarına yönelik koruyucu tedbirler alması gerekmektedir. Bu durum nedeniyle İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Öğretmenlerin Nöbet Görevi” başlıklı 44 üncü maddesinde özel eğitim sınıfı öğretmenlerine boş geçen dersleri doldurma ve nöbet görevi verilemeyeceği hükümü yer almaktadır.

Ancak özel eğitim öğretmenlerinin dinlenme vb. ihtiyaçlarının olabileceği de göz önünde bulundurularak; iki öğretmenin görevli olduğu sınıflarda dönüşümlü olacak şekilde; tek öğretmenin görevli olduğu sınıflarda ise öğretmene de dinlenme fırsatı sağlanması amacıyla teneffüslerde ve öğlen aralarında öğrencilerle ilgili olumsuz bir durum yaşanmaması için okul yönetimince gerekli tedbirler alınarak planlama yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

Ertan GÖV

Bakan a.

Daire Başkanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.