Öğretmen Eğitim Seminerleri

Kişisel Gelişim Seminerleri ve Liderlik Eğitiminin Öğretmenlere Katkısı:

Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün 28 Mayıs 2013 tarihli yazısında mesleki gelişim eğitimi ve mesleki çalışmalar olmak üzere iki farklı aşamada seminer çalışmalarının uzaktan eğitim yolu ile yapılacağı bildirildi. Bilindiği gibi seminerler öğretmenlerin hizmet içi eğitim alarak kendilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmasıdır. Her sene eğitim öğretim yılının sonuna denk getirilen seminerlerin verimliliği tartışılıyor. Eğitim kalitesinin ve öğretmen verimliliğinin arttırılmasına yönelik olan seminer çalışmaları MEB tarafından zorunlu hale getirildi. Uzun yaz tatilinin kesintisiz 2 ayı boyunca tatil yapma hakkı tanınan öğretmenlere, mesleklerinde çok daha verimli olabilmeleri için okul müdürlüklerince hazırlanan seminerlere 2 hafta boyunca katılma zorunluluğu vardır.

Kişisel Gelişim Eğitimlerinin Faydaları Nelerdir?

Kişisel Gelişim Seminerleri katılımcıların farkındalık düzeylerini arttırmayı amaçlar. Yaşama pozitif bakabilme becerisini kazandırmak, karşılıklı ilişkilerde empati yeteneğini kazandırmak iletişimde meydana gelen aksaklıkları mercek altına almak ve sorunları çözme becerisi kazandırmak konuşma dilinden çok farklı olan beden dilini mercek altına alarak daha kaliteli ve daha verimli iletişimin yolunu açmak gibi hedefleri olan kişisel gelişim seminerleri; sürekli olarak dış çevre ile iletişim halinde olmak zorunda kalan öğretmenlerin içsel bütünlüklerini sağlayabilmek, kendine güveni yeniden oluşturabilmek dış etkilerin zararlarından arınabilmek gibi bireysel farkındalık becerileri kazandırmak amacı ile yapılırlar. Kişisel gelişim eğitimleri; öğretmenin verimliliğini arttırmayı amaçlar. Yaşama farkındalık yetisi kazandırarak olaylara çok daha farklı açılardan bakarak geniş bir perspektif ve pozitif bir yaklaşımla çözüme odaklanmayı öğretir.

Liderlik Eğitiminin Katkısı:

Eğitimcilere verilen liderlik eğitimi veya liderlik seminerleri de belirli yetkilerle donatılan liderlerin sahip olması gereken özellikleri, lider kişiliğin vasıfları, başarı stratejileri, liderlerin yönetimi altındaki kişilere etkisi, motivasyonun önemi, empati yeteneğinin önemi, yönetim teknikleri, etkin verimli iletişim, farklı kişilik karakterlerine göre farklı liderlik yöntemleri zamanın etkin kullanımı, kaynakların etkin kullanımı gibi konularda farkındalık kazandırılmakta ve bireyler bir nevi uyandırılmaktadır. Çünkü çok insan sahip olduğu değerlerin farkında değildir. Dışarıdan belirli bir etki veya telkin ile yeteneğin farkına varılabilmekte ve yetenek etkin bir şekilde kullanılabilmektedir. Liderlik de hemen herkeste olmayan özel bir yetenektir. İleriyi görebilmek sabır ve kararlılık en önemli özelliklerdir. Liderlik eğitimi; liderlik vasfı bulunmayan eğitimciyi lider yapmaz. Liderlik vasfı bulunan eğitimcinin bu cevherini ortaya çıkarmaya yardımcı olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.