Öğretmenlere Milli Bayramlarda Ek Ders Ödemesi Yapılır mı?

Sitemize yorum olarak ara ara milli bayramlarda öğretmenlere ek ders ödenip ödenmeyeceği sorulmaktadır. Bundan dolayı sizler için bu konuyu ilgili yönetmelikleri inceleyerek araştırdık.

01.12.2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 16.12.2006 tarihli ve 26378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararına göre; bir görevin “filen yapılması”halinde karşılığında ek ders ücreti ödenmekte, fakat; “Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller” başlıklı 16. maddesi 1. fıkrası (b) bendindeki hükümlerde istisnai haller belirtilerek milli bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde ek ders görevi yapılmış sayılarak ek ders ücreti ödenmesi öngörülmektedir.

İşte o madde;

“Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller
MADDE 16- (1)Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden; …
b) (Değişik: 21/07/2007 tarihli ve 26589 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile) İl düzeyinde milli ve mahalli bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, milli ve mahalli bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile milli bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde (*)(Değişik: 10/05/2008 tarihli ve 26872 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile) ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.”

Bu madde metnindeki “milli bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde” ibaresi nedeniyle resmi bayramlara denk gelen günlerde yapılan ek ders ödemeleri nedeniyle öğretmenler kamuoyu tarafından rencide edilmekte ve bu ödeme rahatsızlık yaratmaktadır.

Ayrıca 439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri İle İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri İle Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanunda da buna yönelik bir dayanak bulunmadığından madde metnindeki “milli bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde” ibaresinin madde metninden çıkartılması yerinde bir uygulama olacaktır.

Office 2016 Satın Al

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.