OHAL Komisyonlarının İnceleme Alanlarına Giren ve Girmeyen Konular Neler?

15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen darbe teşebbüsü sonrası bakanlar kurulu Olağanüstü Hal (OHAL) kararı almıştı. Bu karar bir sıkıyönetim değil sadece devlet kadrolarının FETÖ terör örgütü üyelerinden temizlenmesi amacıyla alınmış bir OHAL kararıydı. İlk olarak 3 ay olacak şekilde karar alınsa da 4. kez OHAL uzatıldı ve hala olağanüstü hal devam etmektedir.

Bu OHAL süresince bir çok Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarıldı. Bu KHK’lar devlet personelinin ihraç ya da iadelerini içeren, belli yasaların ya da yönetmeliklerin içeriklerinin değiştirildiği KHK’lar olarak dikkat çekti. Hala bakanlar kurulu uygun gördükçe KHK yayınlanmaya devam ediyor.

Hükümete ihraçlarda adaletsizlik olduğu yönünde gelen itirazlar sonucunda hükümet OHAL komisyonları oluşturdu ve haksızlık olduğunu düşünen kişiler haklarında verilen yargıları geri aldırmak için bu komisyonlara başvuru yapmaları istendi.

OHAL Komisyonuna, 17 Temmuz’dan itibaren başvurular alınmaya başladı.

KOMİSYONUN GÖREV ALANINA GİREN KONULAR

Hangi konulardan dolayı OHAL Komisyonuna başvuru yapılabileceği, Tebliğin, 3. maddesinde açıklanmıştır. Bunlar şu şekildedir:

“KHK’lara;
a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşki26lattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi.
b) Öğrencilikle ilişiğin kesilmesi.
c) Dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması.
ç) Emekli personelin rütbelerinin alınması.”

GÖREV ALANINA GİRMEYEN KONULAR

KHK’larla tesis edilmeyen işlemeler komisyonun görev alanına girmemektedir.

Örneğin Bakanlığın idari kararıyla ihraç olanlar komisyona başvuramamaktadır. Zira bunlar için yargı yolu açıktır ve bu durumdakilerin yargı yoluna başvurması gerekmektedir. Tebliğin 3/3 maddesinde şu hüküm yer almaktadır: “(3) Bu maddede belirtilen işlemlere bağlı olarak olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerde yer alan ilave tedbirler ile kanun yollarının açık olduğu işlemler hakkında ayrıca başvuru yapılamaz.”

Ayrıca, kapatılan bir eğitim kurumundan dolayı çalışma izninin iptali de komisyonun görev alanına girmemektedir. Bunlar da idari karardır. Bu idari kararlar için yargı yoluna başvurulabilmektedir.

Komisyonun görev alanına girmeyen bir diğer konu da açığa alınma işlemleridir. Zira açığa alınma işlemi KHK ile tesis edilen bir işlem değildir.

Microsoft Project 2016 Satın Al