Sağlık Özrü’nün Kapsamı Genişletildi

Öğretmenlerin özür duruma bağlı olarak yer değişikliği yapmaları 3 koşulda oluyor. Birisi eş durumu, diğeri sağlık durumu ve sonuncusu ise özel durumlardır. Eskiden öğrenim durumuna bağlı olarak da özür durumu atamaları yapılıyordu fakat bu durum kaldırıldı. Şimdi sizlere sağlık durumuna bağlı özür durumu yer değişikliği yapacak olan kişiler için yönetmelikte yapılacak olan değişiklikten bahsedeceğiz.

Yönetmeliğin eski maddesi şu şekildedir:

“Sağlık Durumunun Belgelendirilmesi

Madde 13 – (A) Özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağı, “Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği”ne göre tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Bu özür grubuna dayanarak yerleri değiştirilenler her yıl Ocak ayında alacakları aynı nitelikteki sağlık kurulu raporu ile durumun devam ettiğini belgelendirirler. ”

Yönetmeliğin, 16 Ağutos’ta değiştirilen yeni maddesi ise şu şekildedir:

“Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir.”

DEĞERLENDİRME

1- Önceki yönetmelikte yer alan “kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimse” ibaresi “annesi, babası” olarak değiştirilmiştir. Buna göre, memur kanunen bakmakla yükümlü olmasa da anne babasından dolayı (eğer yönetmeliğin belirttiği şekilde sağlık özürleri var ise) nakil isteyebilecektir.

Yönetmeliğin belirttiği sağlık özrü şartı ise şu şekildedir: Ana babadan dolayı sağlık özrü tayini istenebilmesi için ana babanın hastalığının memurun görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşürmesi gerekmektedir. Ayrıca bir önceki dosyada belirtmiştik. Hastalığa dair sağlık kurulu raporunun eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınması gerekmektedir.

2- Çocuklar için “bakmakla yükümlü olduğu” şartı devam edecektir. Bakmakla yükümlü olunmayan çocuktan dolayı sağlık özrü tayini istenemeyecektir.

3- Memur, vasi tayin edildiği kardeşinden dolayı sağlık özrü tayini isteyebilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.