Suudi Arabistan Eğitim Sistemi

Suudi Arabistan Eğitim Sistemin Tarihi?

Suudi Arabistan’ın eğitim sistemi şaşırtıcı bir dönüşüm geçirdi. Krallık 1932 yılında kurulduğunda, eğitim çok az insan için mümkündü, çoğunlukla büyük şehirlerde yaşayan varlıklı ailelerin çocukları yararlanabiliyordu.

Günümüzde ise, Suudi Arabistan’ın eğitim sistemi 25 kamu ve 27 özel olmak üzere 52 üniversite içerir; 30.000 okul ve çok sayıda kolej ve diğer özel kurumlar da eğitim sistemini tamamlarlar. Sistem tüm vatandaşlara açık olup, ücretsiz eğitim, kitap ve sağlık hizmetlerini öğrencilere sağlar.

Sistem, çalışma özünde İslam’ı temel alırken, çağdaş Suudi eğitim sistemi aynı zamanda sanat ve bilim gibi farklı alanlarda da kaliteli eğitim sağlar. Bu çeşitlilik Krallığın küresel ekonomide yaşam ve iş için kendi yurttaşlarını hazırlamasına yardımcı olur.

Suudi Arabistan’da eğitim her Müslüman, erkek ve kadın, her ikisi, için bir gerekliliktir. Kur’an-ı Kerim ve Hadisler [Hz. Muhammed (sav)’in uygulamaları ve öğretileri] defalarca öğrenmenin önemini vurgulamaktadır. Bu yüzden öğrenmeye büyük önem verilmektedir.
suudi-arabistan-da-egitim
İslam (632 AD) doğumdan sonraki yüzyılda Müslüman devletler, daha önce dünyada benzeri olamayan okullar, üniversiteler ve kütüphaneler kurdu. Avrupa Karanlık Çağ’da saplanıp kalmışken, İslam dünyası astronomi, fizik, sanat, felsefe ve tıp alanlarında önemli katkılarıyla bir öğrenme merkezi haline geldi. Bu dönem İslam’da “Altın Çağ” olarak bilinmektedir.

Altın Çağda, Müslüman alim ve bilim adamları tarafından ortaya atılan yöntemler, modern bilimlerin temeli oldu ve 18. yüzyıla kadar Avrupa üniversitelerinde öğretildi.

Suudi Arabistan’da örgün ilköğretim eğitimi 1930’larda başladı. 1945’te, ülkenin kurucusu Kral Abdülaziz bin Abdelrahman Al-Saud, Krallıkta okulları kurmak için kapsamlı bir program başlamıştı. Altı yıl sonra, 1951 yılında, ülke 29.887 öğrencili 226 okula sahipti.

Şimdi Kral Suud Üniversitesi olarak bilinen ilk üniversite, 1957 yılında Riyad’da kuruldu. 1954 yılında Milli Eğitim Bakanlığı, 1975 yılında ise Yükseköğretim Bakanlığı kurulmuştur.

Kızlar için ilk devlet okulu 1964 yılında inşa edilmiştir. 1990’ların sonuna kadar kız okulları Krallığın her yerinde kurulmuş oldu. Günümüzde, kız öğrenciler Suudi okullarında ve üniversitelerinde kayıtlı 6 milyondan fazla öğrencinin yarısından fazlasını oluşturuyor.

Genel Eğitim özelliklerinden bahsecedek olursak,

Suudi eğitim sistemi ülkenin, dinsel, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılarken öğrenciler ,modern dünyada yaşam ve iş için hazır olmasını sağlamayı amaçlamaktadır .

Yetişkin cehaletini ortadan kaldırmak başka bir önemli hedefidir .

Krallıkta genel eğitim anaokulu, 6 yıllık ilköğretim ve3’er yıllık orta öğretim ve liseden oluşur.

İlköğretim ve orta okuldan sonra öğrenciler ticaret, sanat, bilim , ya da bir meslek lisesini seçebilirler. Lisede , öğrenciler Eğitim Bakanlığı’nın gözetiminde yılda iki kez kapsamlı sınavlara alınırlar.

Suudi Okullarda eğitim programları çeşitlidir . Bunlar matematik , fen , edebiyat, tarih , Arapça ve İslam gibi konuları içerir . Eğitim Bakanlığı, eğitimin genel standartlarını ve özürlüler için özel eğitim programlarını belirler.

suudi-arabistan-da-egitim-nasil

Hükümet , öğretmenlere özel gelişim programları sunarak, öğrenci değerlendirme standartlarını geliştirerek ve eğitimde teknoloji kullanımını artırarak eğitim standartlarını geliştirmeye devam eder.

Örneğin , ortaokullara toplam 2000 bilgisayarlı bilgi teknoloji sınıfı kuruldu. Valiliklere daha fazla karar verme yetkisi verilerek merkezi eğitim sistemi geliştirilmiş ve güçlendirilmiştir.

Suudi Arabistan’ın bu çabaları sonuç vermeye başladı . Sadece Suudi okullarının sayısı önemli ölçüde artmadı , aynı zamanda eğitimin kalitesi de arttı. Krallığın her 12,5 öğrenciye 1 öğretmen düşme oranı ise dünyanın en düşük oranlarından biridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.