Türkçe Öğretmenleri Neden 5000 Atama İstiyor?

2018 yılı itibariyle atama bekleyen öğretmenlerimiz atamalara odaklandı. Atamalarda branş öğretmenleri ihtiyaçları olan kontenjan sayılarını açıklamaya başladılar. Tabi ki bu açıklanan sayılara Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) ne kadar uyacağı belirsiz, bir de atama için Maliye Bakanlığından da bütçe çıkarmak gerekiyor. Şimdi sizlere Türkçe öğretmenlerinin 2018 yılında branşları için 5000 atama isteklerini yayınlayacağız.

Madde Madde 5000 Türkçe Öğretmeni Ataması İhtiyacının Sebepleri

1. Milli Eğitim Bakanlığı’nın temel aldığı ve OECD ülkelerinin katıldığı, öğrenci başarılarının bilimsel ve uluslararası geçerlilikte ölçüldüğü sınav olan PISA raporları açıkça göstermektedir ki:

” Tüm ders ve öğrenci başarılarının ilk aşaması okuduğunu anlama becerisi dolayısıyla anadili öğrenme süreci (Türkçe dersi) vasıtasıyla ve ilgili derslerdeki başarısıyla olur.

Öğrencilerimizde okuduğunu anlama becerisi düzeyi gelişmiş ülkelerin öğrencilerine oranla oldukça geride kalmıştır.

Sorunun çözümü Türkçe Eğitimi alanında yetişmiş öğretmenlerin bu süreçte (derslerde) yeni MEB (2006) Programına uygun etkinlikler ve dört temel dil becerisini gelişimini sağlayan bir anlayışla olacaktır.

Türkiye’deki öğretim faaliyetlerinin ve akademik sosyal başarısızlığının temelinde yeterli ve nitelikli öğretmen azlığı, etkinliklerin yeterli sürede uzman öğretmenlerce uygulanmaması vardır…”

4+4+4 Sistemi ile Türkçe Dersi Saat Bazında Artış Göstermiştir

2. 4+4+4 eğitim sistemine girişle birlikte Türkçe dersi, saat bazında artmış öğrencilerin 5. sınıftan itibaren anadili öğrenme ve temel dil becerisi ediniminin ancak Türkçe Öğretmenleri tarafından sağlanacağı zarureti doğmuştur.

3. Öğrencilerin yaşam boyu kazanacakları bilişsel, akademik, sosyal tüm becerilerin gelişimini sağlayacak ve tüm kritik süreçleri kapsayan (dil becerileri bağlamında) Türkçe dersleri ücretli öğretmen diye nitelendirilen gerekli akademik donanıma sahip olmayan kişilere bırakılamayacak kadar önemlidir.

Zira bu ülkenin her gencinin dilini doğru bir şekilde öğrenebilmesi edebi hassasiyeti kazanması ancak branş öğretmeni uzmanlığıyla (Türkçe Öğretmeni) sağlanır ve bu her vatandaşımızın en doğal hakkıdır.

Ayrıca ücretli öğretmenlik sistemi eğitimde süreklilik ve kaliteyi düşürmektedir.

Sonuç olarak kadrolu daha çok Türkçe öğretmenlerine ihtiyaç vardır.

4. Yeni MEB 2005 öğretim programlarının tümünde yani ortaokul tüm derslerin öğretim programında Türkçe ‘ye hassasiyet başat unsurdur.

“Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmak” programın temel hedefini ve felsefesini oluşturur.

Alan Değişikliği ile 4000 Sınıf Öğretmeni Türkçe Öğretmeni Oldu

5. Geçmiş yıllarda ne yazık ki sistem değişikliği gerekçesiyle Türkçe derslerine başka branşlardan (sınıf öğretmenleri) öğretmen geçişleri olmuş bu anlamda branşımıza geçen yaklaşık 4000 öğretmenle Türkçe öğretmenliği branşımız mağdur edilmiştir.

Öğrencilerimizin dersine asıl alanı farklı olan hocalarımız girmeye devam etmektedir.

Bu noktada bugün çok sayıda mezunumuz mağdur olmaktadır.

Bu bağlamda yeni programı bilen ve programın ruhunu içselleştirmiş ve uygulamaya hazır onlarca Türkçe öğretmeni atama beklemektedir.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testinde (ÖABT) Birincilik 3 Yıldır Türkçe Öğretmenlerinindir

6. ÖABT sınavından üç yıldır birinci olan TÜRKÇE Öğretmenleri hakkı olan en az 5000 atamayı istiyorlar.

MebAjans.Net olarak Türkçe öğretmenleri ve atama bekleyen diğer tüm branş öğretmenlerinin istedikleri sayıda atama kontenjanı alana kadar desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

60 yorum

 1. Bir Milleti Millet Yapan En Ulvi değer dildir. Bir milleti yok etmek için dilini yok etmek yeterlidir. ‘’Türkçe Giderse Türkiye Gider .‘’ sözüyle Oktay SİNANOĞLU , ‘’ Türkçem Benim Ses Bayrağım ‘’ sözüyle Fazıl Hüsnü Dağlarca , ‘’Türkçe Ağzımdaki Annnemin Ak Sütüdür’’ sözüyle Yahya Kemal hep Türkçe’nin önemine dikkat çekmişlerdir. Bir bireyin dilini öğrenebileceği en büyük basamak okuldur ve bunu tam manasıyla anlatabilecek kişiler ise lisans eğitimi almış Türkçe Öğretmenleridir. Bir sınıf öğretmeninin bir öğrenciye katabileceği dil anlayışı sadece alfabeyi öğrenmekten ibarettir. Teog sınavlarındaki Türkçe netlerinden dahi anlaşılacaktır ki bu iş ne ücretli öğretmenlerle ne de yan alan saçmalığı ile Türkçe branşını işgal eden norm fazlası sınıfçılarla yürütülebilecek bir konu değildir. Bizler 90’lı yıllarda değiliz ki artık her branşın yetişmiş , eğitimini almış KPSS , ÖABT gibi yeterlik ölçen sınavlarda başarılı olup 100 üzerinden en az 75 puan almış binlerce öğretmen adayı mevcut olup sırada beklerken branşların dersine ücretli öğretmenler girsin. Şu anda Türkçe Öğretmenleri her sene ÖABT Türkiye şampiyonu durumundadır. Bugün Türkçe Öğretmenliğinden 5 Bin atama dahi yapılsa taban puan ancak 74 puana düşecektir ki bu taban puan şu anda temel derslerden olan ( Din Kültürü , Beden Eğitimi , İlköğretim Matematik , İngilizce , Özel Eğitim , Rehberlik vs. ) en az 6 branşın taban puanından dahi yüksektir. Mevcut durumda okullarda açılan Teog kurslarında Türkçe en çok tercih edilen 2. kurs durumundayken ve bu milletin anadili iken değer verilebilecek en önemli branş şüphesiz Türkçe Öğretmenliğidir. Ama tüm bunlara rağmen önümüzdeki yıldan itibaren yabancı dil hazırlık olarak düşünülen 5. Sınıflarda Türkçe ders saati 6-8 saat arasında düşünülmekte ve her halükarda tüm dersleri anlamak için gerekli olan 4 temel becerinin ( Okuma-Dinleme-Yazma-Konuşma ) öğretilmesine önem verilmemektedir. Okullarda dersler ücretli öğretmenlerle yürütülmeye devam etmekte ve 30 Bin gibi büyük bir öğretmen atamasında dahi Türkçe branşı 2000 kontenjanı almakta oldukça zorlanmaktadır. Yabancı dil öğretmenlerinin 4 Bin kontenjan alırken anadil öğretmenlerinin 2000 kontenjanı almakta çok zorlanması dahi dilimize ve bu dilin yılmaz savunucusu olan Türkçe Öğretmenlerine yapılan büyük bir haksızlıktır. Türkçe bu milletin can damarıdır ve asla diğer branşlarla dahi karşılaştırılmamalıdır. Atamalarda eğer bir Pozitif ayrımcılık ve teşvik payı uygulanacaksa Türkçe Öğretmenliği branşı her daim bunun en fazlasını almalıdır.
  SIRADA ATAMA BEKLEYEN BİNLERCE TÜRKÇE ÖĞRETMENİ adına yabancı dil hazırlık 5. sınıflarda Türkçe ders saatinin birinci planda 10 saate devamında 12 saate çıkarılması ve 30 Bin Şubat Atamasında Türkçe Öğretmenliği branşının en az 5000 ataması haktır.

 2. Sevgili hocam
  Önce TÜRKÇE!!! Önce kendi dilini iyi öğrenebilmeli çocuklar! Zaten öz dilini iyi öğrenemeyenlerin başka bir dili öğrenemedikleri ispatlanmıştır. İngilizcedeki başarısızlık Türkçeden geliyor! Çocukların Türkçe dersine Türkçe öğretmeni olmayanlar girerse elbette Türkçeyi iyi öğrenemezler ve bu diğer derslerin başarasına yansıdığı gibi tabiki yabancı dil derslerine de yansımaktadır! Çocuk konuştuğu öz dilinin kurallarını, inceliklerini, becerilerini kavrayamamışken yabancı dilin neresini anlayabilsin,bir dil olarak uyarlayabilsin de kavrayabilsin! Akıl var mantık var! Artık lütfen TÜRKÇENİN dilimizin gereken önemi görmesini istiyoruz. Dil konusu gerçekten çok önemli anlaşılsın artık bu! Ve lütfen artık adımlar buna göre atılsın! Ortada bilimsel gerçeklikler de varken hala öz dilimimizin yeterince önem görmemesi, bu konuda duyarlı olunmaması gerçekten anlaşılır gibi değil! Kavrayın artık TÜRKÇE yani öz dilimiz iyi öğrenilmeden başarı olanaksız bireysel olarak da ülkesel olarak da! Çünkü öz dilini iyi bilen doğru ve etkili kullanabilir ve bunu yapan da başarıyı yakalayabilir. Türkçemizin kıymetinin bilindiği projelerin hayata geçtiği zamanları diliyorum.
  #TürkçeyeŞubatta5000atama
  #AnadilimizTürkçeyeŞubatta5000Atama

 3. Anadilimiz Türkçeye gereken önemin verilmesini istiyoruz.Şubatta ( ( ( 5 BİN ATAMA TÜRKÇEME ))))

 4. Ana dilimiz Türkçemiz ve onu sonsuza kadar yaşatmaya gönüllü Türkçe öğretmenlerimiz herşeyi fazlasıyla hak ediyor.5000 atama Haktır..

 5. TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİ NEDEN 5000 ATAMA İSTİYOR?

  1. Milli Eğitim Bakanlığı’nın temel aldığı ve OECD ülkelerinin katıldığı, öğrenci başarılarının bilimsel ve uluslararası geçerlilikte ölçüldüğü sınav olan PISA raporları açıkça göstermektedir ki: ” Tüm ders ve öğrenci başarılarının ilk aşaması okuduğunu anlama becerisi dolayısıyla anadili öğrenme süreci (Türkçe dersi) vasıtasıyla ve ilgili derslerdeki başarısıyla olur. Öğrencilerimizde okuduğunu anlama becerisi düzeyi gelişmiş ülkelerin öğrencilerine oranla oldukça geride kalmıştır. Sorunun çözümü Türkçe Eğitimi alanında yetişmiş öğretmenlerin bu süreçte(derslerde) yeni MEB(2006) Programına uygun etkinlikler ve dört temel dil becerisini gelişimini sağlayan bir anlayışla olacaktır.
  Türkiye’deki öğretim faaliyetlerinin ve akademik sosyal başarısızlığının temelinde yeterli ve nitelikli öğretmen azlığı, etkinliklerin yeterli sürede uzman öğretmenlerce uygulanmaması vardır…”

  2. 4+4+4 eğitim sistemine girişle birlikte Türkçe dersi, saat bazında artmış öğrencilerin 5. sınıftan itibaren anadili örenme ve temel dil becerisi ediniminin ancak Türkçe Öğretmenleri tarafından sağlanacağı zaruriyeti doğmuştur.

  3. Öğrencilerin yaşam boyu kazanacakları bilişsel, akademik, sosyal tüm becerilerin gelişimini sağlayacak ve tüm kritik süreçleri kapsayan(dil becerileri bağlamında) Türkçe dersleri ücretli öğretmen diye nitelendirilen gerekli akademik donanıma sahip olmayan kişilere bırakılamayacak kadar önemlidir zira bu ülkenin her gencinin dilini doğru bir şekilde öğrenebilmesi edebi hassasiyeti kazanması ancak branş öğretmeni uzmanlığıyla (Türkçe Öğretmeni) sağlanır ve bu her vatandaşımızın en doğal hakkıdır. Ayrıca ücretli öğretmenlik sistemi eğitimde süreklilik ve kaliteyi düşürmektedir. Sonuç olarak kadrolu daha çok Türkçe öğretmenlerine ihtiyaç vardır.

  4. Yeni MEB 2005 öğretim programlarının tümünde yani ortaokul tüm derslerin öğretim programında Türkçe ‘ye hassasiyet başat unsurdur. “Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmak” programın temel hedefini ve felsefesini oluşturur.

  5. Geçmiş yıllarda ne yazık ki sistem değişikliği gerekçesiyle Türkçe derslerine başka branşlardan (sınıf öğretmenleri) öğretmen geçişleri olmuş bu anlamda branşımıza geçen yaklaşık 4000 öğretmenle Türkçe öğretmenliği branşımız mağdur edilmiştir. Öğrencilerimizin dersine asıl alanı farklı olan hocalarımız girmeye devam etmektedir. Bu noktada bugün çok sayıda mezunumuz mağdur olmaktadır.
  Bu bağlamda yeni programı bilen ve programın ruhunu içselleştirmiş ve uygulamaya hazır onlarca Türkçe öğretmeni atama beklemektedir.

  6.ÖABT sınavından üç yıldır birinci olan TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN hakkı olan en az 5000 atamayı istiyoruz.

  2016 ŞUBAT ATAMA BEKLEYEN TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİ

 6. Dil bir ulusun can damaridir… Anlama ve anlatma bütün derslerin temelidir. Türkçe Öğretmenlerinin atanması için çok fazla sebep var. Bizlerde #turkiyeicinturkceicin5bindiyoruz

 7. mebajans.net’e sesimiz olduğu için teşekkür ederiz Türkçe Öğretmenliğine 5 bin atama

 8. Bir Milleti Millet Yapan En Ulvi değer dildir. Bir milleti yok etmek için dilini yok etmek yeterlidir. ‘’Türkçe Giderse Türkiye Gider .‘’ sözüyle Oktay SİNANOĞLU , ‘’ Türkçem Benim Ses Bayrağım ‘’ sözüyle Fazıl Hüsnü Dağlarca , ‘’Türkçe Ağzımdaki Annnemin Ak Sütüdür’’ sözüyle Yahya Kemal hep Türkçe’nin önemine dikkat çekmişlerdir. Bir bireyin dilini öğrenebileceği en büyük basamak okuldur ve bunu tam manasıyla anlatabilecek kişiler ise lisans eğitimi almış Türkçe Öğretmenleridir. Bir sınıf öğretmeninin bir öğrenciye katabileceği dil anlayışı sadece alfabeyi öğrenmekten ibarettir. Teog sınavlarındaki Türkçe netlerinden dahi anlaşılacaktır ki bu iş ne ücretli öğretmenlerle ne de yan alan saçmalığı ile Türkçe branşını işgal eden norm fazlası sınıfçılarla yürütülebilecek bir konu değildir. Bizler 90’lı yıllarda değiliz ki artık her branşın yetişmiş , eğitimini almış KPSS , ÖABT gibi yeterlik ölçen sınavlarda başarılı olup 100 üzerinden en az 75 puan almış binlerce öğretmen adayı mevcut olup sırada beklerken branşların dersine ücretli öğretmenler girsin. Şu anda Türkçe Öğretmenleri her sene ÖABT Türkiye şampiyonu durumundadır. Bugün Türkçe Öğretmenliğinden 5 Bin atama dahi yapılsa taban puan ancak 74 puana düşecektir ki bu taban puan şu anda temel derslerden olan ( Din Kültürü , Beden Eğitimi , İlköğretim Matematik , İngilizce , Özel Eğitim , Rehberlik vs. ) en az 6 branşın taban puanından dahi yüksektir. Mevcut durumda okullarda açılan Teog kurslarında Türkçe en çok tercih edilen 2. kurs durumundayken ve bu milletin anadili iken değer verilebilecek en önemli branş şüphesiz Türkçe Öğretmenliğidir. Ama tüm bunlara rağmen önümüzdeki yıldan itibaren yabancı dil hazırlık olarak düşünülen 5. Sınıflarda Türkçe ders saati 6-8 saat arasında düşünülmekte ve her halükarda tüm dersleri anlamak için gerekli olan 4 temel becerinin ( Okuma-Dinleme-Yazma-Konuşma ) öğretilmesine önem verilmemektedir. Okullarda dersler ücretli öğretmenlerle yürütülmeye devam etmekte ve 30 Bin gibi büyük bir öğretmen atamasında dahi Türkçe branşı 2000 kontenjanı almakta oldukça zorlanmaktadır. Yabancı dil öğretmenlerinin 4 Bin kontenjan alırken anadil öğretmenlerinin 2000 kontenjanı almakta çok zorlanması dahi dilimize ve bu dilin yılmaz savunucusu olan Türkçe Öğretmenlerine yapılan büyük bir haksızlıktır. Türkçe bu milletin can damarıdır ve asla diğer branşlarla dahi karşılaştırılmamalıdır. Atamalarda eğer bir Pozitif ayrımcılık ve teşvik payı uygulanacaksa Türkçe Öğretmenliği branşı her daim bunun en fazlasını almalıdır.
  SIRADA ATAMA BEKLEYEN BİNLERCE TÜRKÇE ÖĞRETMENİ adına yabancı dil hazırlık 5. sınıflarda Türkçe ders saatinin birinci planda 10 saate devamında 12 saate çıkarılması ve 30 Bin Şubat Atamasında Türkçe Öğretmenliği branşının en az 5000 ataması haktır.

 9. Türkçeciler alan değişikliğinden madur oldu şubatta hakettiği 5000 atamayi istiyor.

 10. Bu ulkede lisans mezunlari dahi bir dilekce yazamazken hala neden turkiyede yabanci dil sorunu var diye dusunmek anlamsiz degil midir? Artik TURKCEMIZE bizim olan ve bu topraklar uzerinde en kiymetlimiz olan dilimize sahip cikalim. Turkceye 5.000 HAKTIR

 11. Mağdur edilen branşımıza Şubat’ta 5000 kontenjan verilerek telafi edilebilir

 12. AÖBT #BİRİNCİSİ #TÜRKÇE #ÖĞRETMENLİĞİ # 5#BİN #ATAMA #MÜJDESİ #BEKLİYOR. ANA# DİLİMİZE GEREKEN ÖNEM VERILSIN.

 13. Eylülde hakkı olamayanı alan Türkçecilere şubat atamasında gereken kontejan verilsin. Şubatta 5000 atama istiyoruz.

 14. Ana dilimize sahip çıkmak istiyoruz bu yüzden şubatta türkçe öğretmenlerine 5bin kadro istiyoruz

 15. Türkçemiz hakkettiği değere kavuşmalı bir an önce.Bu ders 5000 atamayı fazlasıyla hakkediyor.

 16. Anadilimizin gozardi edilmemesini ve bunun subattaki atamaya yansimasini istiyoruz. Oabt sampiyonu Turkce icin 5bin atama haktir.

 17. Haber için teşekkürler… Alan şampiyonu 5 bin atamayı hak ediyor…Gördüğünü anlayamayan yorumlayamayan gençlerin artık olmamasını istiyorsak yeni mezun bu genç Türkçe öğretmenlerini atayin lütfen…

 18. Haber için tşk ederim
  Türkçem ses bayrağım diyen herkes aslında haklılığımızı biliyor

 19. Çok tesekkur ederiz. Anadilimiz ve kültürümüzün taşiyıcı olan TÜRKÇE’ mize sahip çıktığınız için…

 20. Türkçe öğretmenliğine çok fazla ihtiyaç vardır . Bu açıksayısı , göz önünde bulundurulmalı ve Türkçemiz için 5000 atama yapılmasını istiyoruz.

 21. Anadilimiz dünya dili olsun. Türkçemiz BM’de konusulan resmi dillerden olsun. #Türkçeye5binatamahaktır

 22. Anadilimiz Turkce icin bes bin atama ostiyoruz. Kendi ulkemizde Turkcenin goz ardi esilmemesini ve bunun kontenjanlara yansimasini istiyoruz.

 23. Neden 5000 Türkçe öğretmeni alımı yapılmalı ?
  Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay alabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu yükseltmek için çalışır. Bir de Türk dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği nihayetsiz felâketler içinde ahlâkının, an’anelerinin, hatıralarının, menfaatlerinin, kısacası bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde muhafaza olunduğunu görüyor. Türk dili Türk milletinin kalbidir, zihnidir.” “Türk demek dil demektir. Milliyetin çok bariz vasıflarından birisi dildir. Türk milletindenim diyen insanlar her şeyden evvel ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk harsına, camiasına mensubiyetini iddia ederse buna inanmak doğru olmaz.” Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Türk dili hassasiyeti ile Türkçenin önemi ortaya konmuştur. Biz #Türkçeye5000Atamahaktır diyoruz. Adaletin tekrar yerini bulacağını inanıyoruz. Mebajans a teşekkür ederiz.

 24. Haber için teşekkür ederiz. Türkçe öğretmenlerinin haklılığı bu maddelerden iyice anlaşılıyor.

 25. Türk diline ve kültürüne sahip çıkmak için Türkçe öğretmenlerine en az 5bin atama olmalı.

 26. Türkçe ikinci plana atılıyor. Sanki herkes Türkçe dersi verebilirmiş gibi bir algı var. İdarecilikten çıkanlar Türkçe öğretmenliği yapıyor. Teogda bu dersin ne kadar önemli olduğu görüldü. Türkçe öğretmenleri haklı olarak 5000 atama istiyor.

 27. Dedem Korkut Hanım Hey! Geçmişi geleceğe taşımak adına Türkçeme 5000 atama olsun, yüzümüz gülsün.

 28. Kınalızadeler, Dede Korkudlar, Divan -Lugatit Türkler unutulmasın diye Türkçe Dünya dili olsun Asya ve Avrupanın köprüsü olan TÜRKİYE coğarafyasında BARIŞ TÜRKÇE KONUŞULSUN DİYE #Türkçeye5000Atamahaktır #Türkçeye5000Atamahaktır

 29. Diğer derslerde başarıyı yakalamak için Türkçe dersine gereken önem verilmeli bunu yakın zamanda yapılan teog sınavının sonucunda da gördük. Şubat ayında yapılacak olan atamalarda Türkçe için 5000 sayısı gayet mantıklı olacaktır.

 30. Güzel Türkçeme TEOG ve diğer sebeplerden dolayı beş bin (5000) atama haktır!

 31. TEOG KURSLARINDA EN ÇOK TALEP EDİLEN DERSLERDEN BİRİ OLAN TÜRKÇEYE EYLÜLDE VERİLMEYEN HAKKI VERİLSİN..

 32. Türkçeye 5 bin atama haktır. Bütün derslerin temeli olan teog dersine gereken onemin verilmesi icin ŞUBAT atamasindaki kontejanla ifade edilmelidir.

 33. Sesimizi duyurdugunuz için teşekkürler. Şubatta Türkçeye 5000 atama insallah

 34. Ana diline sahip çıkmayan bir millet geride kalır ! Başarı istiyorsak dilimize sahip çıkalım!

 35. Haber için çok teşekkür ederiz. Teog un önemli bransi Türkçem 5000 i hak ediyor. Öabt şampiyonları olarak okullarda şampiyonlar yetiştirmek istiyoruz

 36. Her şey, bizi birbirimize kenetleyen en güçlü bağ olan Türkçe için!
  Dilimize sahip çıkalım. Aramızda Türkilizce değil , Türkçe konuşalım.
  Türkçemize sahip çıkalım. Atalarımız sadece toprak için kıymetli canlarından vazgeçmemişler. Bu ülkeyi vatan yapan ulvi değerlerden biri de dildir. Atalarımıza olan borcumuzu böyle de ödeyebiliriz. Sayın müsteşarım gelin siz de bu borcu ödemede bize yardımcı olun. Türkçe öğretmenlerini atayın. Birliği sağlayın #Türkçeye5binAtamahaktır

 37. Haber için tşk ederim
  Türkçem ses bayrağım diyen herkes aslında haklılığımızı biliyor

 38. Anadimize sahip çıkalım.Teog un en güçlü dersi Türkçedir.Hazırlık kursları vardır.Alan şampiyonu bizleriz.Hakli olarak 5.000 Atama istiyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.